Arvonlisäveromenettely konkurssissa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
16.1.2019
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Yritys harjoittaa käytettyjen tavaroiden myyntiä ja on soveltanut arvonlisäverotuksessa verokausikohtaista marginaaliverotusta, jolloin se on vähentänyt yksityishenkilöiltä verotta hankkimiensa tavaroiden ostohinnan ja suorittanut veron osto- ja  myyntihintojen erotuksesta – käytettyjen tavaroiden edelleen myynnin voittomarginaalista. Miten yrityksen konkurssi vaikuttaa tähän arvonlisäveromenettelyyn?

VASTAUS:

Yrityksen arvonlisäverovelvollisuus päättyy konkurssihetkeen. Mikäli yritys on soveltanut verokausikohtaista marginaaliverotusta, sen pitää lisätä toiminnan viimeisen kuukauden voittomarginaaliin sellaisten haltuun jääneiden tavaroiden ostohinnat, joista se on tehnyt ostokuukausin voittomarginaalia laskettaessa vähennyksen.

Konkurssipesän päätöksellä toiminnan lopettamispäivää voidaan siirtää konkurssiin asettamispäivästä. Pesänhoitajan tulee hakea Y-tunnusta ja ilmoittaa konkurssipesä arvonlisäverovelvolliseksi pesän omaisuuden realisoinnin ajaksi. Kun tavaravarasto siirtyy konkurssipesälle, konkurssivelallinen (yritys) ei suorita veroa tästä loppuvaraston siirtymisestä vaan vero suoritetaan vasta loppuvaraston myyntien perusteella. Mikäli konkurssipesällä on realisoinnin ja arvonlisäverovelvollisuuden päättymishetkellä vielä loppuvarastoa, siitä on suoritettava vero.

Tiettävästi noin puolet konkursseista raukeaa varojen puuttuessa, joten kovin pitkälle konkurssimenettelyssä ei useinkaan päästä.

Konkurssipesän arvonlisäverokysymyksistä on lisätietoa Verohallinnon ohjeessa ”Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen ja konkurssi”.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki