CTA Paikka
CTA Paikka

Epäily asiakkaan antaman aineiston tai ohjeistuksen lain­mukaisuudesta

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Janne Fredmanin erityisalana on taloushallintojärjestelmien tuotekehitys.
5.1.2023
Janne Fredman
Janne Fredman johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Mitä pitäisi tehdä tilanteessa, jossa asiakas vaatii meitä kirjaamaan yrityksen kuluksi aika olennaisia menoja, joiden vahvasti epäilemme kuuluvan yksityistalouteen. Tai asiakas kieltää kirjaamasta alas saatavia, joiden tiedämme käytännössä olevan arvottomia.

Vastaus

Jos asiakas ei osoita näkemystänne vääräksi, on selkeintä purkaa toimeksianto saman tein. Syyttäjälaitoksen näkökulmasta olisitte todennäköisesti tekijänä tai avunantajana kirjanpitorikoksessa, veropetoksessa tai velallisen epärehellisyydessä. Tai kaikissa.

TAL2018 yleisissä sopimusehdoissa on eväät purkamiseen, kohta 8d.

Asiakas kieltäytyy noudattamasta tilitoimiston kir­jausohjeita tilanteessa, josta voi seurata rikos- tai si­viilioikeudellisia seu­raamuksia osapuolille. Tätä eh­toa sovelletaan, vaikka kyse oli­si vain osapuolten eri­laisesta tulkinnasta lain, mää­räyksen, suo­situksen tai ohjeen sisällöstä tai merkityksestä, kuten esi­mer­kiksi tulojen ja niihin kohdistuvien menojen jak­sot­ta­mi­ses­ta tai varojen ja velkojen arvostamisesta kirjan­pi­dos­sa tai tilin­päätöksessä.

Asiakkaan talousrikoksista Tilisanomissa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy sopimuksistaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki