Kilpailu­kielto­sopimukset kirjan­pidossa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Eija Männistön erikoisalaa on palkka- ja henkilöstöhallinto ja Mira Merikanto on erikoistunut kirjanpitoasioihin.
12.1.2023

Asiakasyrityksemme purki suurimman osan kilpailukieltosopimuksista, mutta avainhenkilöiden osalta nämä päätettiin jättää voimaan. Näin ollen yrityksellä on merkittävä piilevä maksuvelvoite. Tulisiko näistä tehdä pakollinen varaus tai antaa liitetieto tilinpäätökseen?

Vastaus:

Kilpailukieltosopimuksiin vaikuttanut työsopimuslain muutos astui voimaan 1.1.2022. Muutoksen myötä yritysten tulee maksaa korvausta työntekijälle kaikista kilpailukieltosopimuksista, vuoden 2023 alusta alkaen myös ennen lakimuutosta tehdyistä sopimuksista. Jos rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, on korvaus 40 prosenttia rajoitusajan työntekijän palkasta. Jos taas rajoitusaika on pidempi, korvaus on 60 prosenttia palkasta.

Kysymykseen pakollisesta varauksesta ei ole täysin yksiselitteistä vastausta. Kirjanpitolain 5 luvun 14 § käsittelee pakollista varausta. Pakollinen varaus tulee tehdä, mikäli menon ja menetyksen toteutumista voidaan tilinpäätöstä laatiessa pitää varmana tai todennäköisenä. Kilpailukieltosopimuksen mukainen korvaus tulee maksettavaksi vain, jos työntekijä itse irtisanoutuu. Mikäli työntekijä irtisanotaan, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää eikä työnantajalle tule korvausta maksettavaksi. Kilpailukieltosopimus voidaan purkaa työnantajan toimesta tietyin irtisanomisajoin ja -ehdoin, jolloin työnantajalla on maksuvelvollisuus vain siinä tapauksessa, että työntekijän irtisanoutuessa on kilpailukieltosopimuksen irtisanomisaikaa jäljellä työsuhteen päättymisen jälkeen. Käytännössä siis tilinpäätöksen tekohetkellä tiedossa olevat korvausvelvoitteet irtisanoutuneiden työntekijöiden osalta voisivat olla varmana tiedettyjä kuluja, joista tilinpäätökseen tehtäisiin varaus. Asiassa voidaan miettiä myös olennaisuuden periaatetta tilinpäätöksen kannalta, vaatiiko riittävän ja oikean kuvan antaminen varauksen kirjaamista.

Onko kyseessä siis varmasti tai todennäköisesti toteutuva meno, vai pelkästään mahdollisuus menosta? Tämä on varmastikin pitkälti yritys- ja työntekijäkohtaista. Liitetieto asiasta on joka tapauksessa tarpeen antaa, mutta varauksesta päättäminen vaatii vielä keskustelua asiakkaan kanssa.

Mira Merikanto
johtava asiantuntija
Taloushallintoliitto

Eija Männistö
johtava asiantuntija
Taloushallintoliitto

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy kirjanpidostaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki