Yrityksen konkurssiin hakemisen ”kasipäiväinen” hyllyllä väliaikaisesti

20.5.2020 Kuva iStock

Konkurssin edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Velkoja-aloitteisissa konkurssihakemuksissa velkojan pitää osoittaa, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan erääntyneitä velkojaan. Maksukyvyttömyydestä on kirjoitettu konkurssilakiin muutamia olettamia. Niistä yksi on, että yritys ei ole maksanut velkaansa viikon päästä velkojan konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Kansankielellä puhutaan ”kauppiaan kasipäiväisestä”. Tämä maksukyvyttömyysolettama, ja samalla velkojalle annettu järeä perintäkeino, on pois käytöstä väliaikaisesti koronaepidemian vuoksi.

Väliaikainen poikkeama säädettiin konkurssilain muutoksella (L 291/2020), joka on voimassa 1.5–31.10.2020. Mikäli maksukehotus on annettu velalliselle tiedoksi ennen 1.5., yrittäjävelallista on voinut hakea konkurssiin kasipäiväisen avulla. Samoin, mikäli 1.5. jälkeen annettu maksukehotus perustuu laiminlyöntiin, joka on erääntynyt yli kaksi kuukautta ennen lain voimaantuloa. Kasipäiväinen ei ole käytössä vielä sellaisissa konkurssihakemuksissa, jotka ovat tulleet vireille väliaikaisen lain voimassaolon päättyessä 31.10.2020.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki