Yrityksen ja yrittäjän maksukyvyttömyys­menettelyt uudistuvat

3.3.2022 Kuva iStock

Yrityksen saneerauslakiin on tulossa EU-direktiivissä edellytetyt säännökset niin sanotusta varhaisesta saneerausmenettelystä. Yritys voisi hakeutua menettelyyn, kun se ei ole vielä maksukyvytön, vaan vasta maksukyvyttömyyden uhkaama. Nykyistä saneerausmenettelyä kutsuttaisiin vastaisuudessa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi. Se voitaisiin aloittaa, jos yritys on maksukyvytön tai ­tietty määrä velkojia puoltaa hakemusta. Lakiehdotusten toteutumisen jälkeen päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta tekee osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitus.

Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksiä ollaan samalla keventämässä. Velallinen voisi mm. tehdä velkajärjestelyhakemuksen missä tahansa konkurssimenettelyn vaiheessa. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2022, mutta kuitenkin viimeistään 17.7.2022.

NostotUusimmat Artikkelit
Katso kaikki