Työttömyysvakuutusten perintä TVR:lle

Kaikki työttömyysvakuutusmaksuasiat eli neuvonta, perintä ja valvonta keskitetään Työttömyysvakuutusrahastolle.
16.10.2012

Hanna Halla tiedottaja, Työttömyysvakuutusrahasto

Kuva iStock

Tähän asti tapaturmavakuutuslaitokset ovat perineet työttömyysvakuutusmaksut työnantajilta ja tilittäneet ne Työttömyysvakuutusrahastolle. Tapaturmavakuutuslaitokset hoitavat vielä vuoden 2015 loppuun asti kaikki vuoteen 2012 ja sitä aikaisempiin vuosiin liittyvät työttömyysvakuutusmaksuasiat.Maksujen suora perintä tehostaa valvontaa ja helpottaa harmaan talouden torjuntaa. Lisäksi keskittämisellä saadaan aikaan noin kymmenen miljoonan euron vuotuinen säästö. Syyskuun 12. päivänä eduskunnassa hyväksytty lakimuutos on osa Jyrki Kataisen hallitusohjelmaa, ja sillä on ollut alusta asti myös vahva työmarkkinajärjestöjen tuki – kaikki osapuolet ovat pitäneet työttömyysvakuutusmaksujen perinnän selkeyttä ja sujuvuutta tärkeänä.Mikä muuttuu?Muutos koskee ainoastaan työttömyysvakuutusmaksuja. Kaikki muut vakuutukset säilyvät työnantajan omassa tapaturmavakuutuslaitoksessa. Muutos ei siis vaikuta lakisääteisiin tapaturmavakuutuksiin, vahinkovakuutuksiin, työeläkevakuutuksiin tai näiden maksujen perintään.Työttömyysvakuutusmaksujen perusteet ja maksupäivät pysyvät samoina. Vain maksun saaja vaihtuu tapaturma­vakuutuslaitoksesta Työttömyysvakuutusrahastoksi.Miten muutoksen aikana menetellään?Työttömyysvakuutusrahasto lähettää tämän syksyn aikana kaikille työnantajille kirjeen, jossa kerrotaan muutoksesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä. Tämän kirjeen pohjalta työnantajan ei tarvitse tehdä vielä mitään.Loka–marraskuussa Työttömyysvakuutusrahasto lähettää osalle työnantajista ennakon määräämistä koskevan ilmoituksen, joka sisältää arvion ennakkopalkkasummista vuodelle 2013. Marras–joulukuussa työnantajat saavat ennakkopäätöksen ja maksulomakkeet. Jos arvion tai päätöksen ennakkopalkkasummat eroavat työnantajan omasta arviosta, työnantaja voi arvion tai päätöksen saatuaan hakea ennakon muuttamista oman arvionsa mukaiseksi. Tällöin Työttömyysvakuutusrahasto antaa uuden ennakkoa koskevan päätöksen.Siirtymävaiheessa on tärkeää muistaa, että työnantajan tulee ilmoittaa vuoden 2012 lopullinen palkkasumma vielä kerran omalle tapaturmavakuutuslaitokselleen.Työnantaja maksaa ennakot Työttömyysvakuutusrahastolle pääsääntöisesti kahdessa erässä, tammikuussa ja toukokuussa. Suuret työnantajat maksavat vuosittain muuttuvan palkkasummarajan (1 936 500 euroa vuonna 2012) ylittävältä osalta korkeampaa työnantajamaksua. Työttömyys­vakuutusmaksujen ennakot maksetaan tällöin neljässä erässä:

  • 1.1.2013 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu
  • 1.3.2013 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palkkasummarajan ylittävältä osalta
  • 1.5.2013 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu
  • 1.9.2013 työnantajan työttömyysvakuutusmaksu palkkasummarajan ylittävältä osalta.

Asiointi TyöttömyysvakuutusrahastossaLisätietoja työttömyysvakuutusmaksuista saa Työttömyysvakuutusrahaston Internet-sivuilta osoitteesta www.tvr.fi. Sivuilta löytyvät mm. työttömyysvakuutusmaksuja koskevat ohjeet, linkit Työttömyysvakuutusrahaston asiointi- ja palkka.fi-palveluihin sekä tarvittavat lomakkeet.Työttömyysvakuutusrahasto on varautunut palvelemaan uusia asiakkaitaan myös lisäämällä asiakaspalveluhenkilöstöään. Vakuutusmaksujen asiakaspalvelu palvelee työnantajia kaikissa työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvissä asioissa numerossa 075 757 0500 (pvm/mpm) arkisin klo 8–17. Ruotsinkielisiä asiakkaita palvellaan numerossa 075 757 0501.Sähköinen asiointiHelpoin ja nopein tapa tehdä kaikki tarvittavat työttömyys­vakuutusmaksuihin liittyvät hakemukset ja ilmoitukset Työttömyysvakuutusrahastolle on Työttömyysvakuutusrahaston sähköinen asiointipalvelu. Uutena palveluna pien- ja kotitaloustyönantajat voivat hoitaa ilmoitusvelvollisuutensa myös osoitteessa www.palkka.fi.Työnantaja voi halutessaan vastaanottaa työttömyys­vakuutusmaksua koskevat maksulomakkeet verkkolaskuna. Tätä tarkoitusta varten työnantajan tulee ilmoittaa yrityksen verkkolaskuosoite Työttömyysvakuutusrahastolle.Työttömyysvakuutusmaksua koskevat maksulomakkeet on mahdollista saada myös e-laskuna. E-laskun vastaanottamiseksi työnantajan tulee tehdä sopimus e-laskun käyttöön­otosta omassa verkkopankissaan ja valita Työttömyysvakuutusrahasto e-laskun lähettäjäksi. Tietoa TyöttömyysvakuutusrahastostaTyöttömyysvakuutusrahasto (TVR) on vuonna 1998 perustettu, työmarkkinaosapuolten hallinnoima ja Finanssivalvonnan valvoma julkisoikeudellinen laitos. Sen päätehtävä on ansiosidonnaisten työttömyysetuuksien rahoittaminen.Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii palkansaajan ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ja työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun sekä valvoo työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden täyttämistä. Työttömyysvakuutusrahasto maksaa työttömyyskassoille kuukausittain rahoitusosuuksien ennakkoa Työttömyysvakuutusrahastolle osoitettujen hakemusten perusteella. Työttömyysvakuutusrahasto käsittelee ja maksaa myös työttömyyskassojen valtionosuuksien ennakot.Työttömyysvakuutusrahaston toiminta perustuu lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta (555/1998), asetukseen työttömyysetuuksien rahoituksesta (1176/1998) ja Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annettuun asetukseen (862/1998).  

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki