Perintä­lakiin ehdotetaan väli­aikaisesti säännöksiä yrityssaatavien perintä­kuluista

24.11.2020 Kuva iStock

Perintälakiin ehdotetaan otettavaksi väliaikaisesti säännökset, jotka kertoisivat yrityssaatavien osalta sen, minkälaisista ja kuinka monesta perintätoimesta saa vaatia korvauksen. Laissa rajoitettaisiin myös yksittäisistä perintätoimista veloitettavien kulujen ja velallisen kokonaiskuluvastuun enimmäismäärää. Voimassa oleva perintälaki sisältää yksityiskohtaiset säännökset vain kuluttajasaatavien perintäkuluista. Printtilehden painoon mennessä vielä eduskunnassa säädettävänä olevan lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa kesäkuun 2021 loppuun saakka. Näitä säännöksiä sovellettaisiin yritysten lisäksi myös saataviin, joissa velallisena on asunto-osakeyhtiö tai yhdistys.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki