Liikesalaisuuslaki voimaan 15.8.2018

18.10.2018 Kuva iStock

Liikesalaisuuslakiin on koottu tärkeimmät elinkeinotoiminnan liikesalaisuuksia ja teknisiä ohjeita koskevat säädökset. Niitä on aiemmin säädelty eri laeissa. Laissa määritellään liikesalaisuuden käsite, salassapitovelvoitteet ja salaisuuden loukkaamisesta aiheutuvat seuraukset.

Liikesalaisuudeksi määritellään tieto, joka ei ole yleisesti tunnettu tai helposti selville saatavissa, sillä on taloudellista arvoa ja haltija on toteuttanut kohtuulliset toimenpiteet sen salassapitämiseksi. Se voi olla esimerkiksi liikeidea, asiakasrekisteri, hinnoittelutiedot, tietokannat, markkina-analyysit tai tuotteiden tekniset tiedot. Salassapito tulee sopia kirjallisesti työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Toisaalta työntekijällä on työsuhteen perusteella salassapitovelvollisuus. Uuden lain myötä liikesuhteessa syntyy automaattisesti yritysten välinen salassapitovelvollisuus. Näitä velvoitteita tarkennetaan ja laajennetaan salassapitosopimuksilla.

Mikäli joku oikeudettomasti hyödyntää toisen liikesalaisuutta, alkuperäinen haltija voi vaatia käyttö- ja vahingonkorvauksia, tuotetta tuhottavaksi, muutettavaksi tai vedettäväksi markkinoilta.

 

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki