Lakimuutos mahdollistaa yhteisöjen kokousten lykkäämisen syksyyn ja etäkokoustamisen

20.5.2020 Kuva iStock

Eduskunta on säätänyt poikkeuslain (L 290 / 2020), joka sallii 30.9.2019–31.3.2020 päättyneiden tilikausien jälkeen pidettävän osakeyhtiön varsinaisen yhtiökokouksen, osuuskunnan kokouksen, yhdistyksen kokouksen ja muun laissa tarkoitetun vastaavan kokouksen pitoajankohdan myöhentämisen aina syyskuun 2020 loppuun saakka. Poikkeuslain perusteella yhteisöt voivat myöhentää kokousten ajankohtaa yhtiöjärjestyksen määräysten tai sääntöjen sitä estämättä. Yhteisön hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä tilikausilta, jotka ovat päättyneet 30.11.2019–29.2.2020. Verohallinto tosin edellyttää, että yhteisöt antavat joulukuussa 2019 päättyneiltä tilikausilta laadittavan veroilmoituksen viimeistään 1.6.2020.

Veroilmoituksen laatiminen edellyttää käytännössä tilinpäätöstasoista tietoa ilmoituksen pohjaksi, joten käytännössä ainakin tuloslaskelma ja tase pitäisi olla valmiina jo ennen kesäkuun alkua. Annettu poikkeuslaki sallii lisäksi, että pörssiyhtiön yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä yksinomaan etäkokouksena.

Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi tietyin edellytyksin osallistua myös asiamiehen välityksellä. Lisäksi osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka näiden yhteisöjen säännöt eivät tätä mahdollista. Kokousten pitoajankohdan lykkäyksestä seuraa, että mm. tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnin määräaika siirtyy vastaavasti. Mikäli tilinpäätös on vahvistettu 30.9.2020, esimerkiksi osakeyhtiöiden osalta tämä merkitsee, että tilinpäätös ja toimintakertomus on rekisteröitävä viimeistään marraskuun lopussa 2020.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki