Tilisanomat sai huipputulokset

Tuore lukemistutkimus paljastaa, että lukijat ovat yhä tyytyväisempiä Tilisanomat-lehteen. Lehteä suositellaan poikkeuksellisen paljon, ja se luetaan muihin ammattilehtiin verrattuna harvinaisen tarkkaan.
23.8.2016

Salla Salokanto

Tilisanomat-lehden numerosta 3/2016 tehdyn lukijatutkimuksen perusteella Tilisanomia luetaan tarkemmin kuin ammattilehtiä ylipäätään. Yhdeksän kymmenestä (94 %) lukijoista lukee lehden, ja lähes kaikki (99 %) vähintään selailevat sen läpi. Lehden lukijat ovat sitoutuneita, ja keskimäärin lehteä on luettu yli seitsemän vuoden ajan. Lehden edellinen lukijatutkimus tehtiin vuonna 2014, ja lukijoiden mielipiteet ovat muuttuneet kahdessa vuodessa entistäkin positiivisemmiksi. Tilisanomien numerot ovat pitkäikäisiä, ja numeroita säilytetään pitkään. Yli puolet lukijoista palaa vanhojen numeroiden pariin muutaman kerran vuodessa, monet (22 %) kerran kuukaudessakin.

Vastaajat valikoituivat tilaajista satunnaisotannalla valitusta 2 800 henkilön otoksesta. Vastaajista suurin osa työskenteli ulkoisen laskennan ja kirjanpidon, tilinpäätösten, verotuksen tai palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä, mutta mukaan mahtui myös tuotekehityksen, johdon, koulutuksen ja opetuksen tehtävissä työskenteleviä sekä konsultteja.

Sisällöt pitävät ammattitaitoa yllä

Hyvään menestykseen on tutkimuksen perusteella rohkaissut ennen kaikkea sen arvo ammatillisen tiedon jakajana. Lukijat suosittelevatkin lehteä poikkeuksellisen paljon myös kollegoilleen ennen kaikkea sen ajankohtaisuuden, ammatillisuuden, monipuolisuuden ja asiantuntemuksen vuoksi.  Lisäksi 93 prosenttia lukijoista pitää Tilisanomia oman ammattitaitonsa ylläpitämisen kannalta erittäin (35 %) tai melko (58 %) hyödyllisenä. Ammatillisesti lehteä pidetään pääosin riittävän syvällisenä ja helppolukuisena.

Aihevalinnoissa lehdessä on tutkimuksen mukaan onnistuttu hyvin, vaikka henkilöstöhallintoa, palkkahallintoa, kirjanpitoa ja verotusta käsitteleviä artikkeleita mahtuisi lehteen lukijoiden mukaan nykyistä enemmänkin. Suuria muutoksia sisältöön ei kuitenkaan kaivata, ja juttuja toivotaan ennen kaikkea aiheista, joita lehdessä jo käsitellään.

Lehden vakiopalstoista seuratuimpia ovat ajankohtaiset Liitetiedot, joiden puitteissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti viimeaikaisia KILA:n, KHO:n, KVL:n ja KKO:n ratkaisuja. Myös Kirjanpitokoulu konkreettisine esimerkkeineen on lukijoiden keskuudessa suosittu.

Palaute ohjaa eteenpäin

Lehden nykyinen linja miellyttääkin valtaosaa lukijoista. Rohkaisevista tuloksista huolimatta kehitys ei pääty: jotta lehti olisi jatkossakin hyödyksi lukijoilleen, on sen jokaisen numeron oltava tarpeellisen, syvällisen ammatillisen tiedon lähde. Käytännön esimerkeille niin kirjanpidon kuin verotuksenkin saralla riittäisi lukijoita, ja aiheisiin syventyminen on lukijoille tärkeää.

Olennaista onkin tietää, millaiset aiheet kiinnostavat ja millaisille artikkeleille lukijoilla olisi tarvetta. Kehitysehdotuksia ja juttuideoita voi jatkossakin lähettää Taloushallintoliiton viestinnästä vastaavalle Riikka Hirsimäelletoimitus@tilisanomat.fi.

Tutkimuksen teetti toukokuun 2016 aikana Taloustutkimus Oy. Tutkimuksen vastaavana tutkijana toimi Katja Mikkonen.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki