KLT-tutkinto osoittaa taloushallinnon ammattilaisuuden

KLT laajentaa laskentatoimen ja taloushallinnon alojen asiantuntijan käytännön osaamista ja antaa lisävarmuutta ammatillisten erikoiskysymysten ratkaisuun.
22.1.2008

Jarmo Seppälä

Jyväskyläläisessä tilitoimisto TietoAkseli Oy:ssä työskentelevät Hanna Miettinen ja Sari Makkonen kuuluvat uusimpaan KLT-suorittajien joukkoon. Aurasta kotoisin oleva Miettinen suoritti suunnistuslukion Hankasalmella ja valmistui laskentatoimen tradeno­miksi Jyväskylässä. TietoAkseli Oy on hänelle valmistumisen jälkeen alan kolmas työpaikka, ja siellä hän on työskennellyt lähes kaksi vuotta.

Iisalmelainen, Tampereella taloushallinnon tradenomiksi opiskellut Makkonen on nyt työskennellyt vajaat puolitoista vuotta TietoAkselissa, niin ikään kolmannessa alansa työpaikassa. Hänen aikaisemmat työpaikkansa eivät ole olleet tilitoimistoja.

Makkosen mukaan tilitoimistotyö on mukavaa ja mielekästä. Makkonen on aiemmin täydentänyt taloushallinnon osaamistaan muun muassa pk-yrityksen talouspäällikkökurssilla sekä taloushallinnon erikoistumisopinnoilla.

TietoAkseli Oy:ssä on yhteensä 24 työntekijää. Sekä Miettisellä että Makkosella on nyt kummallakin useita vastuuasiakkaita, sekä pieniä että isoja yrityksiä.

Osaaminen vastaamaan tarvetta

– Erityisesti uudet asiakkaat ovat vaativia ja haluavat tavallisen peruskirjanpidon lisäksi muitakin tietoja. Osaamista siis vaaditaan yhä enemmän. Tarvittaessa talousasioissa neuvotaan monipuolisesti varsin erilaisia yritysasiakkaita, Miettinen ja Makkonen kertovat.

– Työpaikallamme on useita työntekijöitä, joten työkavereilta löytyy aina tarvittaessa lisätietoa. Näin omakin osaaminen vahvistuu ja laajenee eteen tulevien tehtävien mukana.

Miettisen ja Makkosen mukaan haasteellisimmat työtehtävät liittyvät yritysten toimintojen jatkuvaan muutokseen. Esimerkiksi yrittäjäpolven vaihdokset tai niin sanottuun byrokratiaan liittyvät ilmoitukset eri tahoille teettävät melko paljon työtä.

– Myös ulkomaankauppaa käyvien yritysten kanssa toimittaessa tilitoimistolta vaaditaan monipuolista osaamista, Makkonen muistuttaa.

Mikä taloushallinnossa ja laskentatoimessa sitten kiinnostaa?

– Matematiikka ja laskenta ovat kiinnostaneet minua aina. En voisi ajatella itseäni esimerkiksi myynti- tai markkinointitöissä, Miettinen kertoo.

Makkonen on samoissa ajatuksissa.

– Numerot, matematiikka ja niihin liittyvät asiat ovat kiinnostavia. Toki työssä kuuluu olla kiinnostunut myös monenlaisista verotus- ja lakikysymyksistä, eli tarkoista ja täsmällisistä asioista.

KLT-tutkinnolla asiantuntijatehtäviin

Miettinen ja Makkonen läpäisivät KLT-tentin syksyllä 2007. Molemmilla oli tilitoimistotyöuransa alusta asti ajatus siitä, että kun työkokemusta karttuu riittävästi, on opiskelun ja KLT-tentin vuoro.

– Pohjimmiltaan kyse on halusta olla ammattilainen ja saada siitä todistus. Toisaalta tärkeintä on tietenkin kehittää omaa ammattitaitoaan opiskellen ja tutkinnon suorittaen, Miettinen pohtii.

Miettinen ja Makkonen tähtäsivät KLT-tutkinnon suorittamisella ja alan muulla lisäopiskelulla siihen, että oma toimenkuva painottuu yhä enemmän asiantuntijapalvelutehtävien suuntaan.

Valmennuskurssi valaisi asioita

Molemmat tradenomit osallistuivat Kauppakamari-instituutin valmennuskurssille, jossa vapaaehtoisten tehtävien ja muun itseopiskelun lisäksi oli kuusi lähiopetuspäivää touko–syyskuun aikana.

– Valmennuskurssilla oli paljon tuttuakin asiaa, mutta kertauksen lisäksi esille tuli paljon uutta. Tärkeää oli myös varsinaisen tentin vastaustekniikkaan valmistautuminen ja lukutekniikan opiskelu, Makkonen sanoo.

– Valmennuskurssilla kävimme läpi melko monipuolisesti tiettyjä aihealueita, kuten kirjanpitoa, sisäistä laskentaa ja konsernitilinpäätöksen asioita. Tehtäviä oli koko ajan ja valmentautuminen oli tehokasta. Suurin osa kurssin osallistujista oli tilitoimistojen työntekijöitä, Miettinen ja Makkonen muistelevat.

Opintomateriaalia annettiin paljon ja siihen perehtyminen vaati opiskelijan omaa aikaa. Toisaalta naisten työnantaja TietoAkseli Oy kustansi sekä valmennuskurssin että tenttimaksut.

Asiantuntijuus punnitaan tentissä

Valmistautuminen huipentui päivän mittaiseen tenttiin Helsingin Messukeskuksessa lokakuussa. Itse tentissä ei enää kysellä perusasioita, vaan kyse on oikean asiantuntijuuden mittaamisesta. Tenttiin sisältyi laajoja tehtäviä useine alakohtineen. Käytössä saivat olla verolait ja Suomen Laki I.

– Tentissä laskentatoimen tehtäviin on varattu neljä tuntia ja oikeustieteeseen kaksi. Tilinpäätöstehtävä on mukana aina, eikä mitään kovin yllättävää tullut vastaan.

KLT-tentin valmennuskurssilla oma näkemys laajeni ja samalla syveni käsitys siitä, mistä saa lisää tietoa. Koulutus toi myös lisää varmuutta jokapäiväisiin työtehtäviin.

Miettinen ja Makkonen kannustavat kaikkia kiinnostuneita opiskelemaan.

– Rohkeasti vain tenttiä suorittamaan! Koe ei ole aivan helppo, mutta ei ylivaikeakaan. Suosittelemme myös valmennuskurssin käymistä, sillä mielestämme siitä saa pelkkää omatoimista opiskelua varmemman pohjan.

Opiskelu ei pääty hyväksyttyyn tenttiin. Jotta KLT-tutkinto pysyisi voimassa, sen jälkeen vaaditaan säännöllistä, alaan liittyvää ylläpitokoulutusta sekä sen raportointia Tili-instituuttisäätiölle.

Miettinen on lisäksi pohtinut jo uuttakin koulutusta. Hän aloittaa ensi syksynä Turussa kolme lukukautta kestävän Taloushallintoliiton jäsenille tarkoitetun verotutkinnon opiskelun työn ohessa, mikäli koulutus toteutuu.

Mikä on KLT?

KLT on Tili-instituuttisäätiön arvostettu laskenta-ammattilaisille tarkoitettu asiantuntijatutkinto. Tili­toimistoille KLT on pääsyvaatimus auktorisoiduksi Taloushallintoliiton jäseneksi. Maassamme on noin 2 500 KLT:n suorittanutta henkilöä.

KLT on tarkoitettu taloushallinnon tehtävissä työskenteleville ammattilaisille, joilla on vaatimukset täyttävä peruskoulutus ja riittävä työkokemus.

Tili-instituuttisäätiö vahvistaa vuosittain KLT-tutkintovaatimukset ja järjestää valtakunnallisen tenttitilaisuuden yhdessä Taloushallintoliiton kanssa. Hakuaika vuosittaiseen tutkintoon päättyy aina 15.4.

Tutkintotilaisuuteen valmistautuminen on yleensä itseopiskelua tai valmentautumista esimerkiksi Kauppakamari-instituutin valmennuskurssilla. Tili-instituuttisäätiö julkaisee vuosittain KLT-tentistä maksullisen julkaisun, joka sisältää KLT-tutkinnon kysymykset malliratkaisuineen. Vuoden 2007 tenttijulkaisu valmistuu tammikuussa 2008.

KLT-kirja on voimassa toistaiseksi, mutta sen uusiminen edellyttää työtehtävistä ja kouluttautumisesta raportointia kolmen vuoden välein. Raportointi on samalla hakemus KLT-kirjan jatkamiseksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

KLT-kirjanpitäjän tulee toimia tehtävissä, joissa hän vastaa riittävän useista ja riittävän monipuolisista kirjanpidoista taikka muista riittävän monipuolisista taloushallinnon tehtävistä.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki