Kehittyminen tuo tulosta

Tilitoimistoyrittäjä Päivi Husu on työskennellyt perheyrityksessä kahdenkymmenen vuoden ajan. Muuttuneet työtehtävät ovat kannustaneet häntä oman osaamisensa kehittämiseen.
26.8.2008

Ari Rytsy

Helsinkiläisessä Tilitoimisto E. Husu Oy:ssä alan sesonki näkyy työntäyteisenä keväänä. Yrityksen toimitusjohtajana Husu myöntää omien työpäiviensä venyvän helposti 10 – 12 tuntisiksi. Kiireiseen aikatauluun sovitetun haastattelun aikana hän kertoo yrittäjyyden etujen olevan ponnistelun arvoisia.

-Tässä toimessa saan suunnitella itse työni ja lomani. Olen tottunut tämäntyyppiseen vapauteen, joten minusta tuskin tulisi enää kovin hyvää palkollista jonkin toisen yrityksen palvelukseen, Husu naurahtaa.

Husu on päätynyt Elsa-äidin vuonna 1984 perustamaan tilitoimistoon töihin, vaikka hän ei omien sanojensa mukaan tähdännyt tietoisesti jatkamaan suvun perinnettä. Lukion jälkeen oli keksittävä jotain ja siinä tilanteessa Malmin Kauppaoppilaitoksen taloushallinnon koulutusohjelma tuntui sopivalta vaihtoehdolta. Merkonomiksi hän valmistui vuonna 1988. Husu kuitenkin työskenteli äidin apuna tilitoimistossa jo opiskeluaikoina. Tuolloin hän hankki arvokasta käytännön kokemusta, joka auttoi sekä opinnoissa että ammatillisen osaamisen syventämisessä.

-Alussa en ymmärtänyt työn merkitystä erikoisen hyvin. Vasta muutaman vuoden tekemisen jälkeen oivalsin, miksi asioita tehdään niin kuin tehdään. Olen huomannut saman ilmiön yrityksen työntekijöiden kohdalla. Käsitys työn sisällöstä muuttuu vain tekemisen kautta.

Siirtyminen rutiininomaisesta suorittamisesta oman roolin uudenlaiseen sisäistämiseen tuo taloushallintoon suunnitelmallisuutta. Tämä näkyy myös Husun nykyisissä tehtävissä, jotka tilitoimiston hallinnollisen pyörittämisen ohella keskittyvät asiakkaiden konsultointiin ja verosuunnitteluun. Vaikka peruskirjanpitotehtävät ovat jääneet vähemmälle, pyrkii Husu säilyttämään tuntuman niiden tekemiseen.

-Taloushallinnan ohjelmien tuntemus helpottaa tiedon löytämistä. Perusasioiden osaaminen on myös siksi tärkeää, että työntekijät pyytävät neuvoja joissakin asioissa, hän perustelee.

Monipuolista kouluttautumista

Nykyisillä työmarkkinoilla Husu on harvinainen tapaus. Hän on työskennellyt kaksikymmentä vuotta yhdessä ja samassa tilitoimistossa. Tuona aikana Husu on aktiivisesti rakentanut omaa osaamistaan. Mistään suunnitelmallisuudesta hän ei kuitenkaan halua puhua. Opinnot on valittu enemmänkin aihepiirin kiinnostavuuden perusteella. Täydennyskoulutuksen ja muiden lyhyempien kurssien ohella energiaa on riittänyt myös mittavampiin opiskeluprojekteihin.

-Suoritin KLT:n vuonna 1998 ja sen perään vero-oikeuden approbaturin Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Viime vuoden lopulla sain päätökseen johtamisen erikoisammattitutkinnon MJK-instituutissa. Kyseessä oli Taloushallintoliiton kanssa yhteistyössä toteutettu hanke eli niin sanottu Tili-JET. Tällä hetkellä on meneillään MBA-tutkintoon tähtäävä koulutus MJK-instituutissa. Kyseessä on vaativa opintokokonaisuus, jonka aloittamisen jälkeen ei ole ollut vapaa-ajan ongelmia. Valmistun todennäköisesti kesällä 2009, listaa Husu koulutushistoriaansa.

Hän kertoo kansainvälisesti arvostetun MBA:n kiinnostaneen jo kymmenisen vuotta. Kyseisestä tutkinnosta Husu uskoo saavansa tukea taloushallinnon konsultointitehtäviin, joista on tullut tärkeä osa yrityksen palvelupalettia. Lisäksi MBA:n avulla on helpompi vakuuttaa kansainväliset asiakkaat omasta ammattitaidostaan. Ilmiö heijastuu tilitoimiston kasvutavoitteisiin, joihin kuluu ulkomaisten asiakkaiden määrän lisääminen. Tällä hetkellä nämä muodostavat yli viisitoista prosenttia yrityksen koko asiakaskunnasta. Vuodesta 2005 lähtien Tilitoimisto E. Husu Oy on ollut jäsenenä kansainvälisessä taloushallintoalan yritysten verkostona tunnetussa Integra Internationalissa.

-Aikoinaan tilitoimistomme ensimmäinen ulkomainen asiakas motivoi minut osallistumaan Suomen Taloushallintoliiton kielikursseille. Talouspainotteisen englannin opiskelu toi kommunikointiin lisää varmuutta. Kymmenen vuoden aikana olen osallistunut yhteensä kolmelle kielikurssille. Yrityksessämme on myös ruotsin ja venäjän kielen taitajia, joten siinä mielessä osaamista ja palveluvalmiutta riittää.

Kollegoilta vinkkejä

Kielikylpyjen ohella Husu on vieraillut säännöllisesti alan tapahtumissa ja koulutuspäivillä. Haastatteluhetkellä tähtäimessä ovat Taloushallintoliiton Kesäpäivät.

-Tämäntyyppisissä tapahtumissa on helppo hankkia ammatillista lisätietoa. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden tavata kollegoita ja vaihtaa kuulumisia. Keskusteluista voi saada arvokkaita vinkkejä ja uutta perspektiiviä omaan työhön. Itselleni tapahtumista on tarttunut mukaan paljon käyttökelpoisia ideoita. Joskus niitä on työntekijöiden mielestä vähän liikaakin.

Hänen mukaansa verkottumisessa piilee muitakin etuja.

-Kollegoilta voi pyytää ongelmatilanteisiin käytännön vinkkejä. Joskus myös omille ratkaisuilleen on mukava saada ulkopuolisen vahvistus. Töiden ruuhkaantuessa tutut ihmiset voivat jopa käydä paikan päällä auttamassa.

Husun puheet romuttavat käsitystä elokuvien klassisesta kirjanpitäjästä, joka ahertaa yksin muusta maailmasta eristäytyneenä. Toki sellaiseenkin mieltyneelle ammattilaiselle löytyy töitä, mutta yhä enemmän taloushallinnon sektori edellyttää samanlaista sosiaalisuutta ja vuorovaikutustaitoja kuin muut liiketoiminnan osa-alueet.

-Yksi tämän alan hyvistä puolista on laaja kirjo erilaisia tehtäviä. Itse pidän omasta työstäni, koska se on enemmän sosiaalista kanssakäymistä kuin yksinpuurtamista. Olen jatkuvasti tekemisissä asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja työntekijöiden kanssa, Husu sanoo.

Kirjanpitäjän toimenkuvaan on vaikuttanut olennaisesti myös alan sähköistyminen. Edistykselliset ohjelmat ja tietojärjestelmät ovat helpottaneet työtä, mutta samalla ne ovat lisänneet henkilöstöön kohdistuvia osaamisvaatimuksia.

-Perustaitojen lisäksi toimistossa on oltava vähintään yksi henkilö, joka tuntee tietotekniikkaa astetta syvällisemmin.

Lisää osaamista kasvun kautta

Husun näkemyksen mukaan kirjanpitäjät joutuvat nykyisin tekemään entistä monipuolisempia töitä. Heidän on jatkuvasti kehitettävä omaa osaamistaan, sillä uudistuvat lait ja asetukset edellyttävät tieto-taitojen jatkuvaa päivittämistä. Tämä on yksi syy siihen, miksi Tilitoimisto E. Husu Oy:ssä henkilöstön koulutukseen panostetaan tosissaan. Yrityksessä on myös tällä hetkellä töissä oppisopimuksella merkonomi-kirjanpitäjän pätevyyttä hankkiva työntekijä. Alan työvoimapulan myötä kyseinen opiskelumuoto tarjoaa tilitoimistoille mahdollisuuden houkutella aikuisikään ehtineitä alanvaihtajia taloushallinnon saralle.

-Järjestely on toiminut hienosti. Opiskelijalle se mahdollistaa uuden ammatin hankkimisen työn ohessa. Meidän puolestamme on hyvä, että hän oppii suoraan talon tavoille.

Laajemmassa mittakaavassa Tilitoimisto E. Husu Oy:ssä harkitaan yhtiön osaamispankin täydentämistä yritysostojen kautta.

-Kahden firman yhdistymistilanteessa yritykseen saadaan lisää ammattitaitoa. Lisäksi isommassa tilitoimistossa töiden jakaminen on helpompaa, Husu arvioi.

Vinkkinä alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille hän kehottaa hankkimaan aluksi hyvät perustaidot. Kun kirjanpidon tekemisen ohella ymmärtää sen syvemmän merkityksen, on helpompi lähteä erikoistumaan.

– Mielestäni tällä hetkellä kannattaa panostaa kieliin ja IFRS:ään. Myös hyville palkanlaskennan osaajille on runsaasti kysyntää.

 

Kuka

Syntynyt: Vuonna 1967
Koulutus: yo-merkonomi
Parasta työssäni: Itsenäisyys ja töiden vaihtelevuus
Haluan kehittyä työssäni: Hoitamaan vaativampia tehtäviä
Harrastukseni: Liikunta.

 

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki