Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinti alkaa 1.7.2019

Yritysten on ryhdyttävä ilmoittamaan niiden tosiasiallisia edunsaajia 1.7.2019 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin.
28.5.2019 Kuva iStock

Ilmoitus pitää tehdä 1.7.2020 mennessä. Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, jolla on yli 25 prosentin omistus tai äänivalta yrityksestä suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta tai hän muulla perusteella käyttää tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Ilmoitusvelvollisuus perustuu rahanpesulakiin.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki