Autoetu ja autoveron alennus

Autoverouudistuksen seurauksena useat autoliikkeet ovat alentaneet uusien autojen myyntihintoja. Tämä pienentää myös autoedusta laskettavaa luontoisedun arvoa, koska palkkatulona verotettavan autoedun arvo määräytyy auton uushankintahinnan perusteella.
22.1.2008

Mika Kulju

Autoverolaki muuttui vuoden 2008 alussa. Uutta on se, että autoveroprosentin suuruus määräytyy auton hiilidioksidipäästöjen mukaan vuosina 2001/2002 ja sen jälkeen käyttöön otettujen autojen osalta. Käytännössä tämä merkitsee autoveron määrän alenemista reilulla 80 prosentilla markkinoilla olevista henkilöautoista. Työsuhdeautoaankin vaihtavan kannattaa ottaa huomioon uudistunut laki, sillä autoverotuksen muutos vaikuttaa myös auton luontoisetuarvoon.

Työsuhdeautoa valitsevan kannattaa vertailla vastaavan kokoluokan autojen varustelua, moottoritehoa ja hintaa niin kuin aikaisemminkin. Vertailuun kannattaa ottaa nyt mukaan myös hiilidioksidipäästöt. Niiden alhainen määrä alentaa autoveroprosenttia ja sitä kautta auton hintaa, mikä puolestaan määrää autoedun arvon.

Varsinkin niiden työsuhdeautoilijoiden, jotka maksavat itse polttoaineen, kannattaa vertailulaskelmissaan pohtia bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen eroja. Useiden automerkkien dieselmallien hinnat ovat alentuneet veromuutoksen takia ja diesel on edullisempaa kuin bensiini. Toisaalta dieselautojen vuotuinen ajoneuvovero on edelleenkin korkeampi kuin bensakäyttöisissä autoissa.

Kaikki työsuhdeautoilijat eivät suinkaan hurraa autoveromuutokselle. Vaikka autojen hinnat yleisesti laskevat, on myös autoilijoita, joiden verotus muuttuu entistä kireämmäksi ja auton hankintahinta nousee. Näin on esimerkiksi silloin, jos henkilö haluaa autokseen urheiluauton tai auton, jonka koon ja moottorin pitää olla mahdollisimman suuri.

Päästöt veroprosentin perusta

Autoverolain uudistus kannustaa uusien, vähäpäästöisten autojen hankintaan.

– Ennen vuotta 2001/2002 käyttöönotetut autot verotetaan käyttövoiman ja auton kokonaismassan mukaan, tiivistää Autoliiton lakimies Katja Syrjänen.

Lakimuutoksen perimmäinen tavoite onkin vähentää kasvihuoneilmiötä kiihdyttävien hiilidioksidipäästöjen määrää. Autoveroprosentti perustuu auton valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (g/km), jotka vastaavat yhdistetyn kaupunki- ja maantieajon polttoaineen ominaiskulutusta (l/100km).

Auton hankintahintaan sisältyvän autoveroprosentin suuruus muuttuu päästömäärän mukaan siten, että se nousee yhdellä kymmenyksellä jokaista hiilidioksidigrammaa kohden. Tarkan veroprosentin voi laskea jakamalla auton hiilidioksidipäästöjen määrän (g/km) luvulla 10 ja lisäämällä siihen luvun 4. Esimerkiksi auton, jonka päästöt ovat 160g/km, veroprosentti on siis 20.

Aikaisempaan verrattuna autovero laskee uusissa henkilöautoissa, joiden hiilidioksidipäästöt ovat alle 220 grammaa kilometrillä. Tällainen auto on nyt hankintahinnaltaan edullisempi kuin ennen. Myös autoedun arvo on alhaisempi kuin aikaisemmin.

Alempien hiilidioksidipäästöjen perusteella samassa kokoluokassa olevien autojen kesken voi olla hintaeroja muunkin kuin auton merkin, varustelun ja moottoritehon perusteella. Mikäli autojen hintaero on esimerkiksi 3 000 euroa, autoedun arvojen ero on 40 euroa kuukaudessa ja vuositasolla 480 euroa.

Kalliimmissa, suhteellisen yleisissä automalleissa hinnan alennus voi olla 5 000 euroa. Autoedun arvossa tämä merkitsee 70 euron alennusta kuukaudessa.

Käyttöönottoaika ratkaiseva

Auton verotusarvo alenee ennen kaikkea uusilla, vähäpäästöisillä autoilla, jotka on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2008. Käytettyjen autojen verotusarvo ei alene, mutta vuoden 2007 loppupäivinä oli pieni suunnittelumahdollisuus.

Autovero maksetaan, kun ajoneuvo rekisteröidään, otetaan käyttöön tai sen omistusoikeus siirretään. Verotus tehdään kymmenen päivän jaksoissa. Kyseisen jakson aikana rekisteröidyt, käyttöön otetut tai maahantuojan omistuksesta siirtyneet autot ilmoitetaan verotettavaksi jakson päätyttyä. Näin ollen jo 21.12.2007 alkaneen jakson aikana toimitetut autot on voitu ilmoittaa verotettavaksi vasta tämän vuoden puolella ja päästy heti hyötymään autoveron ja sitä kautta auton hinnan alennuksesta.

Osalla autojen maahantuojista oli vuoden 2007 joulukuun alussa kaksi voimassa olevaa suositushintaa. Toista noudatettiin, jos ajoneuvo ilmoitettiin verotettavaksi vuoden 2007 aikana. Toinen, alhaisempi hinta oli voimassa ajoneuvoilla, jotka ilmoitettiin verotettavaksi uuden autoverolain mukaisesti 1.1.2008 jälkeen.

Esimerkki: Auto rekisteröitiin ja toimitettiin asiakkaalle 27.12.2007, jolloin autoverolain muutos oli hyväksytty. Auton hinta aleni muutoksen johdosta. Luontoisetuarvo lasketaan uuden, alemman hinnan mukaan. Ikäryhmää määriteltäessä auton käyttöönottovuosi on 2007.

Kolme autoedun luokkaa

Autoedun arvo lasketaan auton hinnasta ajoneuvon käyttöönottokuukauden alussa. Myöhemmät hinnanmuutokset eivät vaikuta edun arvoon. Siten myöskään autoveron alennus ei vaikuta takautuvasti käytössä olevan autokannan luontoisetuarvoihin.

Autoedun verotusarvoon vaikuttavat auton hinta, ikä ja se, maksaako polttoaineen työnantaja vai työntekijä. Puhutaan myös vapaasta autoedusta ja auton käyttöedusta. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä kalliimpi ja uudempi auto, sitä isompi verotettava autoetu.

Autoedun arvo lasketaan kaavamaisesti. Laskentaperusteena on auton maahantuojan ilmoittama auton uushankintahinta. Käyttöönottokuukausi selviää auton rekisteriotteesta. Jos auton hinta myöhemmin nousee tai laskee, se ei enää rekisteröinnin jälkeen vaikuta autoedun arvoa laskettaessa.

Autoedun arvo koostuu kahdesta osasta, pääomakustannuksista laskettavasta prosenttimäärästä ja käyttökustannusten euromäärästä. Prosenttiosaa laskettaessa hintana käytetään siis auton käyttöönottokuukauden alun uushankintahintaa.

Autoedun määrittelyssä on kolme ryhmää, A, B ja C. A-ryhmässä ovat vuosina 2006–2008 käyttöönotetut autot, ryhmässä B vuosina 2003–2005 käyttöönotetut autot ja ryhmässä C vanhimmat, ennen vuotta 2003 käyttöönotetut autot.

Myös ulkomailla saadun autoedun arvo määräytyy hintaperusteisesti, kun kyse on aikaisintaan vuonna 2008 käyttöönotetusta autosta. Uushankintahinta on auton hankintamaan hinta. Ennen kuluvaa vuotta käyttöönotettuihin, ulkomailla saatuihin luontoisetuautoihin sovelletaan arvoa vuoden 2007 tavoin.

Autoedun arvo

Jos työntekijä tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, katsotaan hänen saamansa etu autoeduksi. Sen arvo määräytyy eri ikäryhmissä näin:

Jos autoedun arvon määrittelyssä käytetään kilometrien määrää, edellyttää se ajopäiväkirjaa tai muuta luotettavaa selvitystä. Autoedun arvoa voidaan korottaa, jos vuoden aikana ajettujen yksityisajojen määrä ylittää 18 000 kilometriä.

Myös autoon hankitut lisävarusteet vaikuttavat autoedun arvoon. Lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin niiden arvo ylittää 850 euroa.

Jatkoa odotellaan

Nyt voimaan tulleen autoverolain muutoksen tavoitteena on olla ensimmäinen askel liikenteen haitallisten päästöjen alentamisessa.

– Olemme Autoliitossa sitä mieltä, että uudistus on oikean suuntainen. Tosin heikkouksiakin on. Uudistuksella ei ole ratkaistu autoverotuksen erityisongelmia, joita ovat muun muassa käytettyjen tuontiautojen arvonmääritykseen liittyvät ongelmat. Uudistus ei huomioi kaikkia päästöjä. Verotuksella olisi voitu myös edistää dieselautojen hiukkassuodattimien yleistymistä antamalla niille veroetua, kuten esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa on tehty, toteaa lakimies Katja Syrjänen.

Positiivisena Autoliitto näkee ehdottomasti sen, että autovero laskee. Tämä tukee autokannan uudistumista ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjen vähentymistä.

Samoilla linjoilla on Autoalan Keskusliiton puheenjohtaja ja oululaisen Pörhön autoliikkeen toimitusjohtaja, kauppaneuvos Matti Pörhö.

– Hallitus teki hyvän päätöksen saadessaan aikaan modernin muutoksen autoverolakiin. Se tulee ehdottomasti nuorentamaan autokantaa ja muuttamaan ostokäyttäytymistä päästöiltään vähäisempiin autoihin, hän toteaa.

Matti Pörhön mielestä merkitystä on myös sillä, että lakimuutos laskee monien autojen hintaa. Kaikissa automerkeissä on hänen mukaansa malleja, joiden hinnat ovat pudonneet ja niiden myynti tulee kasvamaan.

– Käytännössä nämä autot tulevat lohkaisemaan leijonan osan autojen myyntimäärästä. Ihmiset tulevat 90-prosenttisesti ajattelemaan kulutustottumuksissaan ympäristöasioita, hän arvioi.

Seuraavaksi Matti Pörhö toivoo, että kun vuonna 2010 myös auton käyttömaksu eli ajoneuvovero tulee perustumaan auton päästöjen määrään, voitaisiin dieselverosta lopultakin luopua.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki