Viron tuloverotus uudistui

18.1.2018 Kuva iStock

Viro uudisti tuloverolainsäädäntöään 1.1.2018 voimaan tulleella lainmuutoksella. Sikäläisiltä yhtiöiltä perittävä tulovero aleni 20 prosentista 14 prosenttiin. Yhtiötä verotetaan voitollisesta tuloksesta aiempaan tapaan vasta, kun se jakaa sitä osakkeenomistajilleen. Alempaa 14 prosentin tuloveroprosenttia sovelletaan kolmelta edeltävältä vuodelta jaettujen osinkojen keskiarvoa vastaavaan voitonjakoon. Ylittävältä osin vero on 20 prosenttia.

Alempi prosentti otetaan käyttöön siirtymäsäännöksin, kun voittoa jaetaan vuosilta 2018 ja 2019. Mikäli voittoa verotetaan 14 prosentin mukaan ja saajana on yksityishenkilö, osingosta peritään tältä osin vielä 7 prosentin ennakonpidätys.
Viron verolainsäädäntöön otettiin myös säännökset, joilla halutaan estää peitelty voitonsiirto maan rajojen ulkopuolelle konsernin sisäisten lainajärjestelyjen avulla.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki