Verotustietojen julkisuus puhututtaa – kantelu oikeuskanslerille

2.12.2019 Taloushallintoliitto Kuva iStock

Marraskuun alussa julkistettiin jälleen verotiedot edellisvuodelta. Tiedotusvälineet voivat tilata näitä julkisia tietoja sähköisessä muodossa niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansio- ja pääomatuloa. Verovelvollinen voi kuitenkin ennen lokakuun loppua tekemänsä vaatimuksen perusteella vastustaa tietojen luovuttamista vedoten henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa. Verotietojen julkisuus ja oikeus vastustaa verotietojen antamista tiedotusvälineille on puhututtanut syksyn aikana. Ylen verkkouutisten (1.11.2019) mukaan Verohallinnon listalta on poistettu 231 henkilön nimet, ja että asiasta olisi tehty kantelu, joka on oikeuskanslerinviraston käsiteltävänä.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki