Veroilmoitusten toimittaminen Omaveroon varmenteen avulla

Varmennepohjaisen alv- ja tuloveroilmoittamisen päivittäinen käyttö kirjanpito-ohjelmassa tulee jatkossa olemaan tehokasta ja helppoa. Kirjanpitäjän kannattaa varmistaa ohjelmistotoimittajalta, että asennustyöt tulee hoidettua ajoissa.
10.3.2020 Mikko Kalliovaara Kuva iStock

Tilitoimistot laativat ja toimittavat kirjanpitoasiakkaidensa puolesta yritysten alv-ilmoitukset ja tulovero­ilmoitukset Omaveroon. Alv-ilmoitukset laaditaan ja toimitetaan useimmiten kuukausittain, tuloveroilmoitukset vuosittain.

Ilmoitusten tiedot voi syöttää suoraan käsin Omaverosta löytyville lomakkeille. Tehokkaampaa ja virheettömämpää on kuitenkin käyttää sellaista kirjanpito-ohjelmaa, joka osaa muodostaa ja täyttää ilmoitusten kentät suoraan pääkirjanpidon luvuista laskemalla.

Tiedostojen tallentamiseen perustunut lähettäminen kirjanpidosta

Ensimmäinen askel tietojen toimittamiseen koneellisesti Omaveroon on ollut mahdollisuus tallentaa kirjanpito-ohjelmasta niin sanottu tunnustietoparitiedosto kirjanpitäjän tietokoneen levylle.
Tämän tiedoston voi ladata ilmoitin.fi-palvelun avulla Omaveroon. Lähetys tapahtuu kirjautumalla ensin ilmoitin.fi-sivustolle ja lataamalla tunnustietoparitiedosto omalta tietokoneelta palveluun, jolloin tiedoston sisältämät ilmoitukset ovat lähteneet Omaveroon.

Suomi.fi-valtuudet ovat olleet pakolliset tällä mallilla toimittaessa, joten kirjanpitäjän – tai tilitoimiston – Suomi.fi-valtuuksissa on oltava oikeus voimassa ilmoittaa esimerkiksi kirjanpitoasiakkaansa X Oy:n veroilmoituksia, jotta tunnustietoparitiedosto otetaan vastaan.

TYVI-operaattoreihin perustunut lähettäminen kirjanpidosta

Kirjanpito-ohjelmistot ovat voineet lähettää veroilmoituksia TYVI-operaattorien kautta ilman tarvetta tallentaa tai ladata tiedostoja käsityönä.

Jokaisen lähetyksen yhteydessä on ollut pakotettua antaa kirjanpitäjän KATSO-tunnukset sekä niiden avainlukulistan luku. Vanhan KATSO-rajapinnan hidastelun vuoksi lähetyksissä on jopa 30–60 sekunnin viiveitä ennen kuin lähetyskuittaus saadaan käyttäjälle.

Vanhojen KATSO-valtuuksien voimassaolo kirjanpitäjällä on ollut edelleen pakollista tällä mallilla toimittaessa. Suomi.fi-valtuuksia ei ole voinut käyttää näissä lähetyksissä, mikä on ajoittain herättänyt sekaannusta käyttäjien keskuudessa.

KATSO-tunnuksien avainlukulistoja on jouduttu uusimaan hyvinkin usein, koska osalla tilitoimistoista KATSO-tunnukset ovat olleet yhteiskäytössä kaikilla kirjanpitäjillä ja pahimmillaan jokainen alv-ilmoituksen lähettäminen on vienyt yhden avainluvun.

Varmenteeseen perustuva lähettäminen kirjanpidosta

KATSO-palvelu ajetaan alas näillä näkymin vuoden 2020 loppupuolella, joten kaikki KATSO-tunnistautumiseen perustuva sanomaliikenne on uudistettava uuden teknologian avulla. Samalla on mahdollista poistaa sekä tiedostojen käsittely, että KATSO-avainlukulistoihin liittyneet epäselvyydet ja ongelmatilanteet päivittäisen käytön osalta.

Verohallinto avasi lokakuussa 2019 uuden ApitamoPKI-nimisen rajapinnan, jolla kirjanpito-ohjelmistot ja TYVI-operaattorit voivat jatkossa lähettää kaikki ilmoitukset ilman KATSO-kirjautumista Omaveroon saakka.

Tilitoimistojen näkökulmasta uuden rajapinnan käyttöönotto suoraan omassa kirjanpito-ohjelmassa on suoraviivainen toimenpide. Käytännössä tarvitaan vain yhden varmenteen asennus, jonka varassa koko tilitoimiston asiakaskunnan vero­ilmoitukset alkavat siirtyä Omaveroon. Varmenteen asentamisen jälkeen KATSO-tunnuksien käytön voi tässä ohjelmassa lopettaa.

Varmenne kirjanpito-ohjelmaan haetaan samasta tulorekisteri.fi-palvelusta, kuten palkanlaskentaohjelmaan on jo aiemmin haettu. Varmenne asennetaan kertaluontoisena työnä kirjanpito-ohjelmaan.

Kannattaa kysyä hyvissä ajoin omalta ohjelmistotoimittajaltasi, miten saat ApitamoPKI-varmenteen asennettua kirjanpito-ohjelmaasi. Toimimalla ajoissa ei KATSO-palvelun alasajo pääse yllättämään tilitoimistoa tai sen kirjanpitäjiä, eikä myöskään yhtään alv-ilmoitusta jouduta syöttämään käsin Omavero-palveluun.

Tehokkaampaa ja virheettömämpää on käyttää kirjanpito-ohjelmaa, joka osaa muodostaa ja täyttää ilmoitusten kentät suoraan pääkirjanpidon luvuista.

Varmennepohjaisen alv- ja tuloveroilmoittamisen päivittäinen käyttö kirjanpito-ohjelmassa on erittäin nopeaa ja helppoa. Lähetyksissä ei enää kysytä käyttäjältä KATSO-avainlukua ja jokainen lähetys tapahtuu välittömästi ilman poikkeuk­sia tai hidastelua. Omasta kirjanpito-ohjelmasta ei tarvitse poistua ollenkaan ja esimerkiksi alv-ilmoitusten sisältö täsmää pääkirjanpitoon.

Varmenne toimii automaattisesti tilitoimiston tunnistamisen teknisenä välineenä ja sallii kaikkien tilitoimiston kirjanpitoasiakkaiden veroilmoitusliikenteen ilman erillisiä valtuuksia. Tilitoimisto sitoutuu varmenteen noutaessaan teknisen rajapinnan käyttöehtoihin. Näin ollen erillisiä KATSO- ja suomi.fi-valtuutuksia ei tarvita ollenkaan varmennepohjaiseen ilmoitusliikenteeseen. Suomi.fi-valtuudet tarvitaan kuitenkin edelleen, mikäli tilitoimiston kirjanpitäjät haluavat kirjautua Omaveroon kirjanpitoasiakkaidensa tietoja selailemaan.

Varmenteeseen perustuvan lähettämisen toteuttaminen kirjanpito-ohjelmaan

Ohjelmistotalojen näkökulmasta ApitamoPKI on suoraviivainen rajapinta toteuttaa ja käyttöönottaa. Käytännössä toteutus tarkoittaa rajapintakuvauksen mukaisen yhteydenottokutsun toteuttamista ja varmenteen hallinnan.

Jos taloushallinto-ohjelmassa on palkkojen tai matkalaskujen puolella toteutettuna tulorekisteriliikenne Web Service -kanavalla, sama varmenne käy sellaisenaan myös ApitamoPKI:lle.
Jos ohjelman kirjanpito-osiossa on Verohallinnon tietuekuvausten mukaisten tunnustietoparitiedostojen muodostamiselle tuki, samat tiedostot käyvät suoraan myös ApitamoPKI rajapinnan yhteydenottokutsulla lähetykseen.

Rajapinta on toiminut erittäin luotettavasti alusta lähtien ja KATSO-lähetyksen tukea ei ole tarvetta jättää rinnalle, vaan on mahdollista siirtää koko tilitoimiston asiakaskunta kerralla varmenneliikenteeseen.

Ilmoitukset napin painalluksella

Verohallinto on rakentanut ApitamoPKI-rajapinnan sähköisten aineistojen vastaanottamiseksi Omavero-palveluun suoraan taloushallinto-ohjelmistoista. ApitamoPKI korvaa KATSO-kirjautumiseen perustuneet aiemmat aineistojen lähetystavat.

Ohjelmistoyritykset voivat tehdä ApitamoPKI-rajapintaa käyttäviä kirjanpito-ohjelmia, joiden avulla tilitoimistot voivat lähettää ilmoitukset Omaveroon ”napin painalluksella”.

Ensimmäinen varmennepohjainen alv-ilmoitus Suomessa

Ensimmäisen varmennepohjaisen alv-ilmoituksen lähetyksen Suomessa Omavero.fi palveluun teki 10. lokakuuta 2019 ohjelmistoyritys Fennoa Oy. Alv-ilmoitus oli laadittu Fennoa-taloushallinto-ohjelmistolla.

Fennoa Oy on vuonna 2014 perustettu kotimaisessa yksityisomistuksessa oleva ohjelmistoyritys, joka myy, kehittää ja ylläpitää tilitoimistoille Fennoa-taloushallinto-ohjelmaa tilitoimistojen rutiinitehtävien ja kirjanpitotyön digitalisoimiseksi.

Asiantuntijana
Mikko Kalliovaara Toimitusjohtaja, Fennoa Oy
VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki