Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuivat marraskuussa

Varainsiirtoverotus siirtyi digiaikaan marraskuussa 2019. Aiemmin asiakkaat antoivat varainsiirtoveroilmoituksensa pääasiassa paperilomakkeilla, mutta nyt varainsiirtoveroasiat hoituvat OmaVerossa. Varainsiirtoveroprosentit sekä ilmoittamisen ja maksamisen määräajat ovat säilyneet ennallaan.
10.3.2020 Jukka Backlund, Laura Salovaara Kuva iStock

Varainsiirtoverotuksessa on tyypillistä, että ilmoittajat toimivat erilaisissa rooleissa – on esimerkiksi henkilöasiakkaita, yrityksiä, tilitoimistoja ja kiinteistönvälittäjiä. Usein mattimeikäläinen joutuu tekemisiin varainsiirtoverotuksen kanssa kerran, pari elämässään tehdessään asuntokauppoja. Silloinkin varainsiirtoveroasioissa auttaa yleensä joko kiinteistönvälittäjä tai pankki.

Henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat
ilmoittaa OmaVerossa

Jos kaupat hoidetaan omatoimisesti ilman kiinteistönvälittäjää, ostajan täytyy itse antaa varainsiirtoveroilmoitus. Henkilöasiakkaat sekä avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Sen sijaan yhteisöille, esimerkiksi osakeyhtiöille, sähköinen ilmoittaminen on pakollista. Niiden on annettava ilmoitus OmaVerossa.

Jos tilitoimisto hoitaa varainsiirtoveroasioita asiakkaansa puolesta, se tarvitsee OmaVerossa riittävät valtuudet.

Kiinteistönvälittäjät ilmoittavat joko
Lomake.fi.ssä tai rajapinnan kautta

Kun asunto-osakkeen kaupat tehdään kiinteistönvälittäjän välittäminä, ilmoitusvelvollinen on silloin kiinteistönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjä antaa ilmoituksen joko verkkolomakkeella Lomake.fi:ssä tai käyttämästään ohjelmistosta rajapinnan kautta. Kiinteistönvälittäjä ei siis voi ilmoittaa välittämiään kauppoja OmaVerossa. Sama koskee myös arvopaperikauppiaita, silloin kun ne ovat varainsiirtoverosta perimisvelvollisia.

Jokaisen ostajan on annettava oma ilmoitus – myös kiinteistökaupat ilmoitettava
Aiemmin oli tyypillistä, että esimerkiksi puolisoiden varainsiirtovero hoidettiin samalla ilmoituksella. Nyt tämä ei ole enää mahdollista. Jos kaupassa on useita osapuolia, jokaisen ostajan on annettava oma varainsiirtoveroilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveroilmoitus on siis ostajakohtainen. Myös kiinteistönvälittäjän on ilmoitettava tiedot ostajakohtaisesti.

Marraskuusta alkaen myös kiinteistökaupasta on täytynyt antaa varainsiirtoveroilmoitus. Tieto varainsiirtoveron suorittamisesta siirtyy nyt automaattisesti Maanmittauslaitokselle, kun varainsiirtoveroilmoitus ja maksu ovat saapuneet Verohallintoon. Asiakkaan ei tarvitse enää toimittaa erikseen maksukuittia Maanmittauslaitokselle hakiessaan kiinteistölle lainhuutoa tai kirjaamista.

Maksamisessa tärkeää on oikea viitenumero

Myös varainsiirtoveron maksaminen uudistui marraskuussa. Varainsiirtoveron maksussa tarvitaan aina asiakkaan oma varainsiirtoveron viitenumero, jotta maksu kohdistuu oikein. Jos kaupassa on useita osapuolia, jokainen maksaa oman osuutensa varainsiirtoverosta käyttäen omaa viitenumeroaan.

Jos varainsiirtoveron maksaa OmaVerossa, viitenumero ja muut maksutiedot ovat jo valmiina maksupohjassa. Jos taas maksu hoidetaan esimerkiksi pankissa tilisiirrolla kaupanteon yhteydessä, asiakkaan kannattaa selvittää oma varainsiirto­veron viitenumeronsa etukäteen, jotta kaupanteko ei suotta viivästy. Asiakas näkee oman varainsiirtoveron viitenumeronsa esimerkiksi OmaVerosta.

 

Marraskuusta alkaen myös kiinteistökaupasta on täytynyt antaa varainsiirtoveroilmoitus.

 

Todistus varainsiirtoverosta joko
OmaVerosta tai kiinteistönvälittäjältä

Todistus suoritetusta varainsiirtoverosta on muuttunut. Aiemmin todistuksen virkaa hoiti paperinen varainsiirtoveroilmoitus, johon virkailija löi leiman, kun varainsiirtovero oli maksettu.
Nyt leimat ovat jääneet historiaan eikä asiakkaan tarvitse enää tulla verotoimistoon hoitamaan varainsiirtoveroasioita. Jos kyse on omatoimisista kaupoista, asiakas saa Verohallinnolta todistuksen suoritetusta varainsiirtoverosta, kun sekä maksu että ilmoitus kohtaavat tietojärjestelmässä. Asiakas voi tulostaa todistuksen OmaVerosta ja se lähetetään hänelle myös postitse.
Jos asunto-osakkeen kaupat on hoitanut kiinteistönvälittäjä, asiakas maksaa varainsiirtoveron kaupanteon yhteydessä ja kiinteistönvälittäjä antaa Verohallinnolle ilmoituksen sähköisesti. Kiinteistönvälittäjä antaa asiakkaalle todistukseksi Verohallinnon vastaanottokuittauksen varainsiirtoveroilmoituksesta.

Todistusta tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas on ostanut asunto-osakkeen. Ostajan on esitettävä isännöitsijälle todistus varainsiirtoverosta, jotta isännöitsijä voi merkitä ostajan taloyhtiön osakeluetteloon.

Muutosten myötä myös varainsiirtoverotuksen sanktiointi muuttui marraskuussa. Ilmoituksen myöhästymisestä on seurauksena joko myöhästymismaksu tai veronkorotus.
Myöhästymismaksua joutuu maksamaan, jos varainsiirtoveroilmoitus on enintään 60 päivää myöhässä. Jos ilmoittaminen venähtää sitäkin pidemmäksi tai jos varainsiirtoveroilmoitus on jäänyt tyystin antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena on veronkorotus. Nämä sanktiot määrätään ilmoitusvelvolliselle, eli tilanteen mukaan joko ostajalle, kiinteistönvälittäjälle tai arvopaperikauppiaalle.

Jos varainsiirtoveron maksu myöhästyy, ostajan pitää maksaa viivästyskorkoa oma-aloitteisesti yhdessä myöhästyneen varainsiirtoveron kanssa. Kiinteistön lainhuuto- tai kirjaamishakemuksen myöhästymisestä määrätään entiseen tapaan viivästyskorotusta. Silloin varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta.

Lisätietoa varainsiirtoverotuksesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Muutokset pähkinänkuoressa

  1. Muutokset koskevat kauppoja, jotka on tehty 1.11.2019 tai sen jälkeen.
  2. Maksussa on käytettävä asiakkaan omaa varainsiirto­veron viitettä.
  3. Henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa.
  4. Todistus varainsiirtoverosta muodostuu, kun sekä ilmoitus että maksu ovat Verohallinnossa. Jos asunto-osakkeen kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän avulla, välittäjä antaa ostajalle kuittauksen sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.
  5. Myös kiinteistön kaupasta on annettava varainsiirto­veroilmoitus.
  6. Jokaisen ostajan on annettava oma ilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta.
  7. Myöhässä annetusta varainsiirtoveroilmoituksesta on seurauksena myöhästymismaksu tai veronkorotus.
Asiantuntijana
Jukka Backlund Ylitarkastaja, Verohallinto
Laura Salovaara Viestintäsuunnittelija, Verohallinto
VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki