Tulolähdejaon poistaminen siirtyy keväälle

5.12.2017 Kuva iStock

Valtiovarainministeriön piti antaa syyskuun loppuun mennessä ehdotukset niin sanotun tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiden verotuksessa. Ehdotusten antaminen on siirtynyt ensi kevääseen, kun määräaikaa on pidennetty 30.4.2018 saakka.

Nykyhallituksen linjauksena on, että osakeyhtiön harjoittamaan toimintaan sovellettaisiin pääsääntöisesti elinkeinoverolain säännöksiä eikä enää rinnan tuloverolakia. Osakeyhtiön harjoittamaan maatilatalouteen sovellettaisiin edelleen kuitenkin maatilatalouden tuloverolakia.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki