Ryhtyykö Verohallinto taloushallinto-järjestelmän tarjoajaksi?

8.10.2020 Kuva iStock

Verohallinto selvittelee mahdollisuutta tarjota mikroyrityksille taloushallintojärjestelmää, jolla ne voisivat hoitaa paitsi keskeiset veroilmoi­tukset myös esimerkiksi laatia verkkolaskuja, noutaa maksuliikenneaineis­toja ja ostolaskuja sekä laatia lakisääteisen kirjanpidon. Hanke on suunnittelu­vaiheessa, ja tähän mennessä on toteutettu innovaatiokilpailun pohjalta niin sanottu proof of concept -vaihe. Järjestelmän mahdollinen toteuttaminen edellyttää poliittista päätöstä. Sekä edeltävällä että kuluvalla vaalikaudella maamme hallitus on kirjannut ohjelmiinsa vaateen edistää pk-yritysten taloushallinnon digitalisaatiota. Myös Verohallinnon ja muiden keskeisten viranomaisten omat digitalisointi- ja tehokkuushankkeet ohjaavat yritysten taloushallintoa digitaalisempaan suuntaan. Aiheesta uutisointi on jo herättänyt vilkasta keskustelua niin taloushallinnon palveluita tuottavien yritysten kuin alan ohjelmistoja tuottavien yritysten parissa.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki