Omakotirakentajan rakentamisilmoitus Verohallinnolle

1.11.2019 alkaen rakennusvalvontaviranomaiselle ei tarvitse enää esittää Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä.
11.3.2019 Kuva iStock

Ensi syksynä rakennusvalvontaviranomaiselle ei loppukatselmuksen yhteydessä tarvitse enää esittää Verohallinnon antamaa todistusta rakentamisilmoituksen tekemisestä. Valvonnan kannalta tämä ei ole enää tarpeen, sillä Verohallinto saa Väestörekisterikeskukselta nykyään päivittäin tiedot valmistuneista rakennusluvan alaisista töistä ja ilmoitusten valvonta voidaan tehdä näiden tietojen perusteella. Rakentamisilmoituksella omakotirakentaja ilmoittaa Verohallinnolle tiedot rakentamistyön tehneistä työntekijöistä ja yrityksistä sekä näille maksetuista palkoista ja suorituksista.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki