Muista verotuksen oikaisuvaatimusaikojen merkittävä lyheneminen

23.11.2020 Kuva iStock

Oikaisuvaatimuksen tekoaika tuloverotuksessa on lyhentynyt kolmeen vuoteen. Aika lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Tätä verotusmenettelylain muutoksen tuomaan uutta sääntöä (L 772/2016) sovelletaan vuoden 2017 verotuksesta lähtien. Oikaisuvaatimus vuodelta 2017 on tehtävä viimeistään 31.12.2020. Aikaisemmin voimassa olleiden sääntöjen mukaan oikaisuvaatimuksen tekoaikaa on ollut viisi vuotta verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Näitä sääntöjä sovelletaan vielä vuosien 2014–2016 verotuksista tehtäviin oikaisuvaatimuksiin. Vuodelta 2014 oikaisuvaatimus on tehtävä näin viimeistään 31.12.2020. Oikaisuvaatimusaikojen lisäksi muuttui myös valitusaika hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivässä oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki