Kiinteistön yhteisomistuksesta ei enää kaikissa tilanteissa muodostu verotusyhtymää

9.3.2020 Kuva iStock

Aiemmasta poiketen verotukseen ei muodostu enää verotusyhtymää pelkästään sillä perusteella, että kaksi tai useampi henkilö yhdessä omistavat kiinteistön, joka on muu kuin maatila tai metsäkiinteistö. Tällaisen muun kiinteistön yhteisomistuksesta ei muodostu automaattisesti verotusyhtymää myöskään niissä tilanteissa, joissa kiinteistöstä on saatu vuokratuloa.

Kiinteistön omistajat tai haltijat ilmoittavat kiinteistöosuudestaan saamansa vuokratulot vastaisuudessa omissa veroilmoituksissaan.

Verohallinto poistaa rekistereistään sekä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ohjelmallisesti ne kiinteistöjen yhteisomistukset, joita ei enää vuoden 2020 alusta voimaantulleen tuloverolain muutoksen jälkeen pidetä verotusyhtyminä. Tämän jälkeen verotusyhtymiä on arviolta 12 000 vähemmän kuin nykyisin.

Lakimuutoksen jälkeen verotusyhtyminä pidetään niitä kiinteistöjen yhteisomistuksia, joissa on kyse maatilan viljelystä ja hallinnasta, metsätalouden harjoittamisesta sekä sellaisesta kiinteistön hallinnasta, josta yhtymä on arvonlisäverolaissa olevan erityissäännöksen perusteella arvonlisäverovelvollinen ja kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta, josta yhtymä on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki