Automaattinen verotietojen vaihto laajenee

8.12.2014

Suomi on 29.10.2014 allekirjoittanut sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta yhdessä lähes 50 muun valtion kanssa. Automaattisen tietojenvaihdon vuoksi ulkomaisia tuloja on entistä vaikeampi pitää piilossa Suomen verotukselta.

Sopimukseen ovat sitoutuneet kaikki EU-maat ja muun muassa useita eksoottisia saarialueita kuten Bermuda, Neitsytsaaret ja Caymansaaret. Solmitussa sopimuksessa edellytetään, että osapuolet soveltavat tietojenvaihdossa OECD:n hyväksymää mallia Common Reporting Standard (CRS). Mallin mukaan finanssilaitokset ovat velvollisia tunnistamaan asiakkaansa ja näiden verotukselliset asuinvaltiot. 

EU-maiden välillä alkaa automattinen tietojenvaihto veroasioissa EU:n uuden virka-apudirektiivin ja sen kansallisen täytäntöönpanon vuoksi myös muutaman vuoden sisään. Tietoja tulee antaa toisen jäsenvaltion kansalaisen saamista työ- ja eläketuloista, omaisuudesta ja siitä saadusta tulosta sekä eräistä henkivakuutustuotteista.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki