Arvoseteleiden arvonlisäverotus uudistuu

20.8.2018 Kuva iStock

Eduskunta hyväksyi toukokuussa 2018 arvonlisäverolain muutoksen, joka uudistaa arvoseteleiden arvonlisäverotusta. Laissa erotetaan arvoseteli maksuvälineestä, jonka liikkeellelasku ja hoitaminen ovat verotonta rahoituspalvelua. Arvoseteli eroaa maksuvälineestä siinä, että siinä itsessään tai vaikkapa sen käyttöehdoissa on mainittu myytävät tuotteet.

Laki luokittelee arvosetelit yksi- tai monikäyttöarvoseteleiksi. Yksikäyttösetelillä voi ostaa vain tietyn verokannan tuotteita ja monikäyttöarvosetelillä puolestaan useamman verokannan mukaisia tuotteita. Yksikäyttöarvosetelistä vero suoritetaan jo sillä hetkellä, kun setelistä maksetaan. Monikäyttöarvosetelin osalta vero suoritetaan vasta, kun seteli lunastetaan – esimerkiksi setelillä ostetaan lounas. Lakimuutosta ryhdytään soveltamaan 1.1.2019.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki