Arvon­lisävero­velvol­lisuuden alaraja 15 000 euroon

8.10.2020 Kuva iStock

Valtiovarainministeriö on luonnostelemassa lakiesitystä, jonka toteutuessa tilikauden liikevaihtoon perustuva arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousisi 10 000 eurosta 15 000 euroon. Esitysluonnoksen mukaan raja nousisi vuoden 2021 alusta ja uutta rajaa sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki