CTA Paikka
CTA Paikka

Arvonlisäveroilmoituksen laajennetun tietosisällön käyttöönottoa lykätään

8.10.2020 Kuva iStock

Verohallinto lykkää arvolisävero­ilmoituksen laajennetun tietosisällön käyttöönottoa ainakin vuodella. Alunperin käyttöönoton piti tapahtua vuonna 2022, mutta laajennus otetaan käyttöön aikaisintaan vuonna 2023. Suurella todennäköisyydellä käyttöönotto venyy vielä tästäkin vuodella tai parilla. Syinä lykkäämiseen ovat muun ­muassa koronatilanne ja siitä aiheutunut taloustilanteen vaikeutuminen. Varsinkin suurten yritysten käyttämissä taloushallinnon järjestelmissä uudistusten toteuttaminen olisi aiheuttanut kustannuksia, joita ei nyt haluta sälyttää niille. Arvonlisäveroilmoi­tukset annetaan siis lähitulevaisuudessakin nykyisellä tietosisällöllä, eikä yrityksiltä edellytetä aiempaa yksityiskohtaisempia tietoja vielä lähivuosina.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki