Kilpailukieltosopimuksia selvittänyt työryhmä jätti muistionsa elokuussa

14.10.2019 Taloushallintoliitto Kuva iStock

Kilpailukieltojen nykytilannetta selvittäneen työryhmän kartoituksessa palkansaajapuolen näkemys on, että kilpailukieltoa käytetään huolettomasti, koska sen aiheettomastakaan käytöstä ei seuraa työnantajalle seuraamuksia. Työnantajapuoli taas esitti näkemyksenään, että nykyinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat riittäviä turvaamaan myös työntekijöiden edut.

Työryhmän näkemys on, että lähtökohtana tulee olla työntekijän oikeus työllistyä ja vaihtaa työpaikkaa erityisesti, kun työntekemisen tavat ovat muuttuneet ja työtä tehdään osa-aikaisesti eri työnantajille. Työryhmä kartoitti muistiossaan myös erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi.

Nykyinen hallitus on hallitusohjelmassaan todennut, että kilpailukieltosopimusten ja työsuhteen aikaisen kilpailevan toiminnan kiellon käyttöä rajataan täsmentämällä lainsäädäntöä ja säätämällä kiellettyjen ehtojen käyttämisen seuraamuksista. Nähtäväksi jää miten asia etenee.

 

TyöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki