Ehdotus: Positiivinen luottorekisteri tulorekisterin yhteyteen

18.10.2018 Kuva iStock

Oikeusministerin teettämässä selvityksessä ehdotetaan positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa. Positiiviseen luottorekisteriin merkittäisiin yksityishenkilölle myönnetyt lainat, jotka luotonantajien olisi ilmoitettava rekisteriin.

Rekisteri ehdotetaan perustettavaksi vuoden 2019 alusta toimintansa aloittavan tulorekisterin yhteyteen. Rekisteristä ilmenisivät näin sekä luotonhakijan velat että tulot. Luotonmyöntäjä olisi velvollinen tarkistamaan luotonhakijaa koskevat tiedot rekisteristä ennen luoton myöntämistä.

TulorekisteriUusimmat Artikkelit
Katso kaikki