Eläke- ja etuusilmoittaminen tulorekisteriin alkaa 2021

Eläke- ja etuustuloja maksavat ilmoittavat 1.1.2021 alkaen maksettavat tiedot tulorekisteriin. Uusia ilmoittajia ovat muun muassa eläkelaitokset, vakuutusyhtiöt, Kela, Valtiokonttori ja kunnat.
8.10.2020 Kuva iStock

Reaaliaikaisesti ensi vuoden alusta alkaen maksussa olevista tiedoista tulorekisteriin ilmoitetaan esimerkiksi lakisääteiset eläkkeet (myös työnantajan maksamat), vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen perustuvat eläkkeet, veronalaiset etuudet sekä myös verovapaat etuudet siltä osin, kun ne vaikuttavat Kelan perustoimeentulotukeen. Työttömyys­etuuksiin liittyviä verovapaita kulukorvauksia ilmoitetaan myös tulorekisteriin. Näin ollen arviolta noin 90 prosenttia tulonsaajien kaikista veronalai­sista tuloista on nähtävissä jatkossa tulorekisteristä, kun palkkatietojen lisäksi ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Osa saatavista tuista ei kuulu tulorekisteri-ilmoittamisen piiriin, kuten Kelan maksama toimeentulotulotuki tai kunnan maksama harkinnanvarainen toimeentulotuki sekä esimerkiksi palvelusetelit. Myöskään ulkomaisten maksajien myöntämät ja maksamat etuudet eivät tule näkymään tulorekisteristä.

Vuodelta 2020 eläkkeiden ja etuuksien maksajat antavat vielä aiempaan tapaan vuosi-ilmoitukset.

TulorekisteriUusimmat Artikkelit
Katso kaikki