CTA Paikka
CTA Paikka

Tiliristikko-tehtävä 1/2020

Tilisanomat.fi:ssä voit testata tiliristikkotaitosi. Nimeä tilit ja täytä tiliristikot oheisten tapahtumien mukaisesti. Voit tarkistaa oikeat vastaukset tehtävän lopusta.
12.1.2020 Kuva iStock

Yritys tekee vuoden 2020 alussa investoinnin, hankintahinta 400 000 euroa.
Poistosuunnitelmana 20%:n menojäännöspoisto.
Yhtiö tekee hankinnasta korotetun poiston (lakia ei ole vahvistettu)

Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta tehtävä korotettu poisto
Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 30 §:ssä ja maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 8 §:ssä säädetään, uuden koneen, kaluston tai muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta verovuosina 2020—2023 tehtävät poistot saavat olla enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta.
Korotetun poiston saa tehdä sinä verovuonna, jona irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavina verovuosina tämän lain voimassaoloaikana.

Vuosi 2021
2020 Vuosi 1
2021 Vuosi 2
2022 Vuosi 3
2023 Vuosi 4

Arvo taseessa

Sumupoisto

Menojäännös 1.1

Verotuspoisto

Menojäännös 31.12

Poistoero

Kokonaispoisto

Täytä tähän otsikko ja tarvittavat luvut soluihin
2020 Hankinta
Poisto
Poistoero
Loppusaldo
2021 Alkusaldo
Poisto
Poistoero
Loppusaldo
2022 Alkusaldo
Poisto
Poistoero
Loppusaldo
2023 Alkusaldo
Poisto
Poistoero
Loppusaldo
Kaluston sumuarvo
Tehdyt sumupoistot
Poistoero 31.12.2023

Rahat

Kalusto

Poisto

Poistoeron muutos

Poistoero

Näytä mallivastaus

 

TiliristikkoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki