CTA Paikka
CTA Paikka

Tiliristikko-tehtävä 1/2020

Tilisanomat.fi:ssä voit testata tiliristikkotaitosi. Nimeä tilit ja täytä tiliristikot oheisten tapahtumien mukaisesti. Voit tarkistaa oikeat vastaukset tehtävän lopusta.
12.1.2020

Yritys tekee vuoden 2020 alussa investoinnin, hankintahinta 400 000 euroa.
Poistosuunnitelmana 20%:n menojäännöspoisto.
Yhtiö tekee hankinnasta korotetun poiston (lakia ei ole vahvistettu)

Koneista, kalustosta ja muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta tehtävä korotettu poisto
Poiketen siitä, mitä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 30 §:ssä ja maatilatalouden tuloverolain (543/1967) 8 §:ssä säädetään, uuden koneen, kaluston tai muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenosta verovuosina 2020—2023 tehtävät poistot saavat olla enintään 50 prosenttia koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta.
Korotetun poiston saa tehdä sinä verovuonna, jona irtain käyttöomaisuus on otettu käyttöön, ja sitä seuraavina verovuosina tämän lain voimassaoloaikana.

Näytä mallivastaus

 

TiliristikkoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki