CTA Paikka
CTA Paikka

Tutkimus tilintarkastajista: Arvostettu asiantuntija-ammatti

Suomen Tilintarkastajat ry:n teettämässä tuoreessa kyselytutkimuksessa kartoitettiin sidosryhmien – kuten talousjohtajien ja kirjanpitäjien – mielipiteitä tilintarkastajista, tilintarkastuksesta ja tilintarkastajan toimenkuvasta.
23.8.2016

Satu Rämö, yrittäjä, KTM, HuK, Retromedia ehf

Kuva iStock

Tutkimuksessa kartoitettiin muun muassa sitä, millaisia taitoja tilintarkastajilta odotetaan. Listan kärkeen nousi luonnollisesti ajan tasalla oleva ammattiosaaminen eli kirjanpidon, yhtiölainsäädännön ja verotus­tietouden hallinta. Tilintarkastajan työssä vaaditaan myös liiketoiminnan luonteen syvällistä ymmärtämistä ja ongelmanratkaisukykyä. Myös sosiaalisten taitojen merkitys korostui.

Yli 90 prosenttia vastaajista kertoi odottavansa tilin­tarkastajaltaan vahvoja vuorovaikutustaitoja. Ne nousivat esiin myös avoimissa vastauksissa:

“Kyllä tilintarkastajan pitää olla myös helposti lähestyttävä.”

Kyselytutkimuksen avoimissa vastauksissa peräänkuulutettiin nuoria ja motivoituneita osaajia:

”On alisuoriutujia ja pikkaisen liian tiukkoja [tilintarkastajia], sitten tulee se keskikasti. Tarkastajissa on iäkästä porukkaa, eivät millään pysty pysymään kaikissa alan muutoksissa mukana. Pitäisi saada nuorempaa ja innokasta väkeä alalle. Kaikki on niin kovassa murroksessa.”

 

Työ, jolla on merkitystä

Tilintarkastajan tärkein tehtävä on yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastaminen lakien ja säädösten mukaisesti sekä yhtiön taloudellisesta tilanteesta annettavan kuvan oikeellisuuden varmistaminen.    

Tilintarkastus on vahvassa roolissa omalla ydinalueellaan. Sidosryhmien vankka luottamus tilintarkastusta kohtaan näkyy selvästi sidosryhmäkyselyn vastauksissa. Yli 90 prosentin mielestä tilintarkastus lisää luottamusta pääomamarkkinoiden toimintaan ja on oikea keino varmentaa tilinpäätöstietoja. 

Kyselyyn vastanneet luonnehtivat tilintarkastajia ammatti­taitoisiksi, luotettaviksi ja konsultoiviksi. Lähes kaikkien vastaajien mielestä tilintarkastaja on arvostettu asiantuntija-­ammatti, ja 88 prosenttia ilmoitti luottavansa tilintarkastajien ammattietiikkaan.

 

Dynaamisia somettajia?

Kyselytutkimuksesta nousi esiin myös muutamia kehitystarpeita. Vastaajien mukaan tilintarkastajat hallitsevat kyllä asiaosaamisen mutta eivät ole järin innostuneita, dynaamisia tai eteenpäin katsovia. 

Kyselytutkimuksessa otettiin kantaa myös tilintarkastajien julkisen läsnäolon tarpeellisuuteen. Tilintarkastajat näkyvät eniten asiantuntijarooleissa toisten asiantuntijoiden keskuudessa eli luennoitsijana, sidosryhmäverkostoissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Laajemman yleisön edessä tilintarkastajat eivät juuri näy, eikä sitä juuri odotettukaan. Reilusti yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tilintarkastajan ei tarvitsisi olla läsnä mediassa tai sosiaalisessa mediassa. 

Avoimissa vastauksissa kuitenkin tuotiin esiin uusien viestintäkanavien merkitys. Tilintarkastajan ammattitietämystä kun voisi dynaamisesti viedä eteenpäin perinteisten verkostojen lisäksi myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi ­LinkedIn ja Twitter ovat ammatillisesti profiloituneita kanavia, joita käytetään työelämässä paljon.

”Käytän itse päivittäin Twitteriä ja Facebookia. Kanavia kannattaa ehdottomasti hyödyntää”, todettiin eräässä vastauksessa.

Tilintarkastusala tarvitsee innostuneita ammattilaisia, jotka ovat valmiita kehittymään ja oppimaan jatkuvasti lisää. Vahvoilla on tulokas, jolla on tarvittavien opintojen lisäksi dynaaminen ote tekemiseen, kiinnostus digitaaliseen taloushallintoon ja hyvät viestintävalmiudet.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilaamaan ja viestintätoimisto AC Sanaforin toteuttamaan kyselyyn vastasi 449 sidosryhmän edustajaa. Vastaajista suurin osa työskenteli talousjohtajina tai kirjanpitäjinä osakeyhtiössä ja vastasi tilinpäätöksen tekemisestä yrityksessä. Kyselyä täydensi kuusi sidosryhmähaastattelua.

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki