Tilintarkastustyöryhmän riitainen muistio lähti lausuntokierrokselle

8.10.2020 Kuva iStock

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kannanottoja ns. kevennetyn tarkastuksen työryhmän muistioon, joka valmistui juhannuksen alla 2020. Muistio sisältää lakiesityksen muotoon kirjoitetun luonnoksen uudeksi sääntelyksi. Luonnoksen mukaan tlintarkastusvelvollisuuden rajat säilyisivät nykyisellään. Luonnoksen mukaan tilintarkastuslakiin lisättäisiin erillinen luku varsinaista tilintarkastusta kevyemmästä yleisluonteisesta tarkastuksesta, missä noudatettaisiin kansainvälistä ISRE 2400 -standardia. Sen mukaan toteutettu tarkastus kohdistuu tilinpäätökseen – ei kirjanpitoon ja hallintoon, ja tarkastus toteutetaan pääosin analysoimalla sekä tiedusteluja tekemällä. Muistiossa arvioidaan, että yritysten kustannukset keskimäärin eivät kuitenkaan muut­tuisi nykyisestä, vaikka tällaiseen kevennettyyn tarkastukseen siirryttäisiinkin.

Lausunnon tähän ristiriitaiseksi jääneen työryhmän työhön voi jättää viimeistään 4.11.2020 ­lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Työryhmän jäsenet antoivat kahdeksan eriävää tai ehdollisesti eriävää mielipidettä. Osa jäsenistä olisi korottanut tilintarkastusvelvollisuuden rajaa ja poistanut lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä.

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki