CTA Paikka
CTA Paikka

Osaamistaan kehittävä tilintarkastaja on asiakkaan paras kumppani

Tilintarkastajien jatkuva kouluttautuminen palvelee sekä asiakkaita että tilintarkastajaa itseään. Kun tilintarkastaja tuntee monipuolisesti lainsäädäntöä, kirjanpitoa ja verotusasioita, hän voi antaa neuvoja asiakkailleen monissa kysymyksissä.
5.12.2017 Minttu Sallinen Kuva iStock

Tilintarkastus on yksi valvonnan piiriin kuuluvista toimialoista Suomessa. Tilintarkastajiin kohdistuvan valvonnan tarkoituksena on osaltaan varmistaa tilintarkastajien ammattitaidon säilyminen hyvällä tasolla sekä lisätä luottamusta tilintarkastajien tekemään tilintarkastukseen ja yritysten tuottamaan taloudelliseen raportointiin.

Tilintarkastajan uralla yksi rutistus on tilintarkastajatentti. HT- tai KHT-kirjaimet eivät pysy kantajansa rinnuksissa automaattisesti eläkeikään saakka, vaan tilintarkastajan kuuluu täydentää osaamistaan jatkuvasti.

Jotta tilintarkastaja voi toimia häneltä edellytettävän hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, hänen tulee osata muun muassa tilintarkastusta, kirjanpitoa, yhteisölainsäädäntöä ja verotusta koskeva sääntely teoriassa ja käytännössä. Oppimisen kannalta on olennaista, että tilintarkastajat haluavat pitää tietonsa ajantasaisina ja kokevat täydennyskoulutuksen mielekkäänä.

Asiakas hyötyy tilintarkastajan monipuolisesta osaamisesta

Tilintarkastajan monipuolinen osaaminen on asiakkaan etu. Parhaimmillaan tilintarkastaja auttaa asiakastaan ennakoivasti lainsäädännön muuttuessa. Kun tilintarkastaja hallitsee tilintarkastusmetodologian lisäksi yhteisöjä velvoittavan sääntelyn, hän pystyy toimimaan paremmin ja parempana neuvonantajana asiakkailleen.

Kuten muillakin toimialoilla, myös tilintarkastuksen toimintaympäristö on muutoksen alla. Tilintarkastajien tehtävälistalla on muun muassa sähköistyvän taloushallinnon ja digitalisaation mukanaan tuomien toimintatapojen opettelua ja kehittelyä.

Asiakas hyötyy myös näistä tilintarkastajan taidoista. Tilintarkastaja varmentaa eri tietolähteistä ja datavirroista tulevan informaation ja toimii asiakkaan kumppanina uusien toimintatapojen haltuunotossa. Digitalisaation mukanaan tuomiin tarpeisiin yhdistyksemme pyrkii vastaamaan toimien tiedon välittäjänä ja suunnannäyttäjänä jäsenillemme. Kysymyksiä jäsenistömme keskuudessa ovat herättäneet myös it-järjestelmäkontrollit, tietoturva, raporttien luotettavuus ja sähköisen kirjanpitomateriaalin säilyvyys.

Suomen Tilintarkastajat kehittää ja turvaa jäsentensä osaamista

Yksi Suomen Tilintarkastajat ry:n tärkeimmistä painopistealueista on jäsentemme osaamisen kehittäminen. Tarjoamme vuosittain jäsenille koulutuskokonaisuuden, joka vastaa tilintarkastuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Koulutussarjan läpikäymällä tilintarkastaja täyttää tilintarkastuslautakunnan jatkuvan koulutuksen vaatimukset. Toki kyseiset vaatimukset voi täyttää muutenkin, hyviä koulutuksia on tarjolla muuallakin.

Vuosittaisella koulutuskokonaisuudella, keskustelutilaisuuksilla sekä julkaisu- että muulla tarjonnalla yhdistyksemme vastaa nimenomaan pienten ja keskisuurten tilintarkastajatoimijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin. Isoilla tilintarkastusyhteisöillä oma sisäinen koulutus on usein varsin laaja-alaista ja tarve ulkopuoliselle koulutukselle on siksi vähäisempää.

Kehitämme tilintarkastajien osaamista koulutuksin ja julkaisuin – yhä enemmän sähköisesti

Kaudella 2016‒2017 järjestimme 27 jäsenkoulutustilaisuutta, jotka kokosivat yhteensä lähes 2 000 osallistujaa. Maksuttomia alueellisen toiminnan tilaisuuksia oli yhteensä 31, ja ne kokosivat noin 950 osallistujaa.

Esimerkkinä jäsenkoulutuksistamme voisi mainita syksyisen koulutuskiertueemme tilintarkastuksen suunnittelusta, keskeisistä tarkastustoimenpiteistä ja dokumentoinnista. Koulutus oli huippusuosittu ja keräsi ennätysmäärän jäseniä paikalle. Koulutuksessa käsiteltiin yhdistyksemme dokumentoinnin tueksi kehittämää tilintarkastuksen työkirja STanssia, jonka jäsenemme voivat hankkia työnsä avuksi nimelliseen hintaan.
Osaamisen kehittäminen siirtyy niin koulutusten kuin julkaisuiden osalta yhä enemmän sähköisiin kanaviin. Tarjoamme tilintarkastajille ST-Akatemia Online -palvelun kautta julkaisuja, koulutustallenteita ja muuta sisältöä. Teknologia tarjoaa yhä paremmat työskentely- ja opiskelumahdollisuudet ajasta ja paikasta riippumatta.

Työ ja kollegojen kanssa sparrailu tuovat oppia tilintarkastajan reppuun

Työ tekijäänsä opettaa, sanoo kansanviisaus. Myös tilintarkastustyötä opitaan pitkälti käytännön kautta, ja jokainen tarkastus tuonee aina hieman lisää oppia kokeneenkin tilintarkastajan reppuun.
Koulutukset ja muut tilaisuutemme tarjoavat tilintarkastajille foorumin tavata kollegoja ja jakaa kokemuksia. Erityisesti yksin ja pienissä yhteisöissä toimiville tilintarkastajille nämä tapaamiset ovat merkittäviä, kun kollegojen kanssa voi sparrailla ja hahmotella lainsäädännön soveltumista käytäntöön. Tilintarkastajat luovat itse toiminnallaan hyvää tilintarkastustapaa, ja tilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden yhteisten käytänteiden kehittämiseen.

Koulutusta tilintarkastajien lisäksi myös muille talouden ammattilaisille

Suomen Tilintarkastajat ry:n tytäryhtiö, ST-Akatemia, tarjoaa monipuolista osaamisen kehittämistä myös muille talouden ammattilaisille. Esimerkiksi tilinpäätöksiä, IFRS-raportointia, konsernitilinpäätöksiä ja verotusta käsittelevät koulutukset ja julkaisut on suunnattu muun muassa yritysten talousjohdolle. ST-Akatemia Online -palvelussamme on tarjolla yhä enemmän myös webinaareja, sähköisiä julkaisuja ja videotallenteita. Kaudella 2016–2017 ST-Akatemian koulutuksiin osallistui noin 750 talouden ammattilaista.

Asiantuntijana
Minttu Sallinen viestintä- ja sisältöpäällikkö, FM, KTM Suomen Tilintarkastajat ry
TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki