SEPA-valmistelut loppumetreillä

Työntekijät jäävät ilman palkkoja. Laskujen maksaminen tökkii. Ostoreskontra ei pysty enää muodostamaan maksuaineistoja. Yrityksillä on nyt viimeinen hetki tehdä välttämättömät SEPA-muutokset, jos halutaan olla varmoja siitä, että maksuliikenne rullaa saumattomasti myös lokakuun jälkeen.
19.9.2011

Irina Haltsonen

Kuva Hannu Peltola

Yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan siirtyminen edellyttää kaikilta suomalaisyrityksiltä uusiin kansainvälisiin maksustandardeihin siirtymistä, sillä kotimaiset standardit lakkaavat toimimasta lokakuun lopussa. Lisäksi taloushallinnon järjestelmiin on tehtävä ohjelmistopäivityksiä, jotta rahaliikenne pyörii eri osapuolten, kuten yritysten ja pankkien välillä. Muuten yrityksen on varauduttava siihen, että sen maksuliikenne menee solmuun ja se joutuu turvautumaan maksamiseen käsipelillä.

– Vielä on mahdollista hoitaa asiat ajoissa kuntoon, kunhan toimii nopeasti. Erityyppisille yrityksille on tarjolla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, Finanssialan Keskusliiton SEPA-asiantuntija Inkeri Tolvanen neuvoo.

Eniten SEPA-muutokset koskettavat niitä yrityksiä, jotka tekevät itse maksuaineistosiirtoja. Tilitoimistolle maksuliikenteensä ulkoistaneet yritykset voivat jättää uudistukset oman tilitoimiston harteille. Vähäisiä määriä laskuja saavien, verkkopankkia maksamiseen käyttävien yritysten puolesta tarvittavista uudistuksista huolehtii pankki.

Tilinumerot kansainväliseen muotoon

Jotta yritysten maksuliikenne toimii, kaikki tilinumerot tulee muuttaa kansainväliseen muotoon. Näin varmistetaan, että yrityksen maksamat palkat, eläkkeet ja muut maksut löytävät oikean vastaanottajan. Pankit lopettavat lokakuun lopussa vanhanmallisten maksuaineistojen vastaanottamisen kokonaan. Maksuja välitetään kuukausitasolla pienessäkin yrityksessä helposti yli sata kuukaudessa.

Maksujärjestelmät päivitettävä

Maksujen välittyminen alihankkijoille ei ole kiinni yksinomaan tilinumerojen oikeasta muodosta. Myös yrityksen käyttämät taloushallinnon ja maksuliikenteen järjestelmät on päivitettävä ymmärtämään uusia kansainvälisiä SEPA-standardeja.

– Päivitysten tekeminen voi järjestelmästä riippuen viedä aikaa, joten ohjelmiston SEPA-version tilaaminen viime tipassa on yritykselle suuri riski, Tolvanen toteaa.

SEPA-maksujen käyttöönotosta on sovittava myös pankin kanssa. Osa pankeista on luopunut maksuaineistojen tiedonsiirrossa niin sanotun PATU-avaimen käytöstä ja siirtynyt nykyaikaisempaan Web Service -kanavaan. Tämä edellyttää uusien sopimusten tekoa. Useat yritykset haluavat myös testata SEPA-aineistojen lähettämistä pankin kanssa.

– Pankeilla ja järjestelmätoimittajilla on takuuvarmasti kädet täynnä töitä lokakuun lopussa, kun viime hetken yllättäviä ongelmia ratkotaan juuri ennen SEPA-siirtymäajan umpeutumista, Tolvanen jatkaa.

Mikäli yrityksen maksuliikenne on ulkoistettu tilitoimiston hoidettavaksi, myös SEPA-uudistukset ovat tilitoimiston vastuulla. Jos yritys puolestaan hoitaa maksuliikenteensä yritysten verkkopankilla, pankit ovat tehneet verkkopankkeihin tarvittavat muutokset SEPA-maksamista varten.

Hätäapu verkkopankista

Mikäli ohjelmistopäivityksiä ei ole tehty ajoissa, yritys voi turvautua pankin tarjoaman verkkopalvelun apuun. Suurten maksumäärien lähettäminen tai palkkasuoritusten tekeminen on verkkopalvelussa hidasta, sillä maksut täytyy syöttää, ostoreskontra päivittää ja palkkamaksut tallentaa yksitellen käsityönä. Tällöin kyseessä on jättimäinen urakka.

– Suuria maksumääriä lähettäville verkkopankki ei ole toimiva ratkaisu, mutta verkkopankkiin on mahdollista turvautua hätäratkaisuna, Tolvanen muistuttaa. 

Katso Finanssialan Keskusliiton SEPA-asiantuntijan Inkeri Tolvasen haastatteluvideo aiheesta: www.fkl.fi/sepa

 

Muistilista

  • Huolehdi tilinumeroiden muuttamisesta kansainväliseen IBAN-muotoon.
  • Varmista, että tarvittavat SEPA-muutokset on tehty yrityksesi taloushallinnon ja maksuliikenteen ohjelmistoihin.
  • Älä jätä muutosten tekemistä tai testaamista viime tippaan. Lokakuun lopussa niin pankkien kuin järjestelmätoimittajienkin asiakaspalvelut ruuhkautuvat.
  • Jos ohjelmistopäivitykset uhkaavat viivästyä, keskustele tilanteestasi pankin kanssa. Laskuja ja palkkoja voi tarvittaessa maksaa yritysten verkkopankissa. Se on kuitenkin työläs vaihtoehto, jos maksuja on suuria määriä.
  • SEPA-muutosten takaraja on 31.10.2011. Tämän päivän jälkeen vanhanmallisten maksuaineistojen vastaanotto pankeissa päättyy.
TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki