Rakenteinen tilinpäätös 2.0

Uusi raportointipalvelu tuo kauan kaivattua selkeyttä ja automatisointia yritysten tilinpäätös- ja veroraportointiin.
18.5.2016

Elina Koskentalo, DI, Tieke ry

Kuva iStock

Tilinpäätökset toimitetaan tällä hetkellä kaupparekisteriin useimmiten postitse tai veroilmoitusten liitteenä PDF-muodossa. Näihin käytäntöihin liittyy paljon epäkohtia, muun muassa se, ettei veroilmoituksen liitteenä annettava tilinpäätös ole välttämättä edes valmis, mutta se päätyy silti sellaisenaan julkiseksi kaupparekisteriin. Virheiden vaikutus kertautuu, kun lukijat hyödyntävät julkisen dokumentin antamaa väärää tietoa. 

Toisaalta raportoinnista aiheutuva hallinnollinen taakka kasvaa, kun raportit tehdään erillisinä. Tämä johtuu siitä, että raportit sisältävät paljon yhtäläisyyksiä – mutta toisaalta niillä on kuitenkin täysin omat tietosisältönsä. Tilinpäätös 2.0 -palvelu on Valtorin (Valtion tieto- ja viestintätekniikka­keskus) tarjoama uusi raportointipalvelu, joka pyrkii tuomaan ratkaisun talousraportoinnin haasteisiin. Palvelu on kehitetty yhteistyössä Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa.

 

Raportointikoodisto ytimessä

Ensimmäinen versio Raportointikoodistosta julkaistiin vuonna 2009. Sen ajatuksena oli harmonisoida talousraportoinnin sisältö vero-, tilinpäätös- ja taloustilastoraportoinnin osalta. Koodisto itsessään on tilikarttanakin palveleva tietosisältölistaus, jonka avulla voidaan yksilöidä ne tiedot, joita kukin viranomaistaho tarvitsee tiedonkeruussaan. Lähtökohtana on ajatus, että yrityksen tarvitsisi tuottaa ainoastaan koodiston mukainen listaus omista kirjanpidon saldotiedoistaan, ja varsinaisten raporttien muodostus näiden pohjalta voitaisiin automatisoida.

Pelkkä listaus raportointivaatimuksista ei kuitenkaan ollut riittävä ratkaisu ongelmaan. Tarvittiin myös siirto­formaatti, jolla voitaisiin välittää tietoja eteenpäin siten, että ne olisivat koneellisesti käsiteltävissä. Ratkaisuksi löytyi maailmalla paljon käytetty raportointikieli XBRL (eXtensible Business Reporting Language), joka tuo taloustiedot analogisesta maailmasta konekieliseen, rakenteelliseen muotoon. 

 

Ensin osakeyhtiöille ja osuuskunnille

Tilinpäätös 2.0 -palvelu avautuu elo–syyskuussa osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnusten avulla ja palvelussa voi raportoida hyödyntäen Raportointi­koodiston mukaista kirjanpidon saldotietoihin perustuvaa mallia. Mallissa palvelu muodostaa yhden kirjanpidon saldotiedot sisältävän tiedoston pohjalta tilinpäätöksen (tuloslaskelman, taseen sekä tase-eristä johdettavat liitetiedot) ja verolomakkeiden (6B, 62 ja 7A) esitäytetyt ilmoitukset. Käytännössä palvelu tuottaa näihin raportteihin kaiken numeerisen datan, mikä vain on mahdollista laskea Raportointikoodiston tietojen pohjalta. Tilinpäätöksen tai veroilmoitukset voi myös ladata palveluun erillisinä tiedostoina.

Palvelussa on mahdollisuus myös täydentää ilmoitusten tietoja web-käyttöliittymän avulla. Palvelun ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa täydennyskenttiä on lähinnä sellaisille tekstiluontoisille tiedoille, joita ei voida tuottaa saldotietojen pohjalta. Eri viranomaisille koostuu palvelussa erilliset lähetys­paketit, joihin voi myös liittää muita liitetiedostoja, kuten esimerkiksi tilintarkastuskertomuksen tai veroilmoituksen jonkin muun liitetiedoston PDF-muodossa. Kun tilinpäätöksen ja/tai verolomakkeiden tiedot on täydennetty ja raportin laatija katsoo lähetyksen olevan valmis, tiedot lähtevät matkaan yhdellä napin painalluksella. Palvelussa on myös mahdollista tehdä lähetykset erillisinä. Toiminto on hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos tilinpäätös ei ole vielä valmis veroilmoituksen aikarajan täyttyessä. Kaikkia lähteviä ilmoituksia pääsee myös katselemaan visualisoidussa muodossa ennen lähetystä ja palvelu tarkastaa raporttien oikeellisuuden, jotta viranomaisjärjestelmiin ei pääse kulkeutumaan väärää tietoa. 

 

Toinen käyttöönottovaihe 11/2017 

 • Avoin palvelu kaikille ohjelmistotoimittajille ja heidän asiakasyrityksilleen
 • Ilmoitusmahdollisuus osakeyhtiöille ja osuuskunnille veroilmoituksille 8A, 18, 73, 12A, 70
 • Ohjelmisto–ohjelmisto-rajapinta
 • Palvelun käytettävyyden parantaminen rajatun käyttöönottovaiheen kokemusten perusteella
 • Mahdollisesti sähköinen allekirjoitus ja kansallisen palveluväylän sekä tunnistamis- ja valtuutusratkaisujen hyödyntäminen
 • Tilastokeskukselle toimitettavien raporttien vastaanotto (mahdollisesti jo aiemmin)

 

Kolmas käyttöönottovaihe 11/2018

Laajennus koskemaan lisää yhtiömuotoja 

 • Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, elinkeino­toiminnan veroilmoitus (pääveroilmoitus­lomakkeen 5 mukaiset tiedot)
 • Elinkeinoyhtymä, elinkeinotoiminnan veroilmoitus (pääveroilmoituslomakkeen 6A mukaiset tiedot)
 • Mahdollisesti myös muita, esim. yhdistykset ja säätiöt
 • Laajennus liitetietoihin

 

Aikataulutavoite: 2020

 •  Loput yhtiömuodot ja niiden raportoitavat tuloveroilmoitus- ja tilinpäätöstiedot
 •  Mahdollisesti kausiveroilmoitus
 •  TALTIO-tapahtumatiedosto (XBRL global ledger)
 •  Keskitetty tilinpäätösrekisteri? 

 

Palvelun käyttöönotto

Tilinpäätös 2.0-palvelu avautuu elo-syyskuussa 2016. Puhutaan rajatusta käyttöönotosta, mikä tarkoittaa sitä, että palvelu on käytössä mukaan ilmoittautuneiden ohjelmistotalojen oy- ja osk-asiakasyrityksille (Aditro Oy, Administer Oy, BeAn Solutions Oy, Digia Oyj, Fennoa Oy, Oy IBM Finland Ab, ProCountor Oy). Ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa on mahdollista antaa vuonna 2016 päättyviltä tilikausilta rajatusti tuloveroilmoitustietoja (6B, 7A ja 62) ja tilinpäätöstietoja XBRL-muodossa.

Palvelun kehitys jatkuu ja käyttöönotto on vaiheistettu vuoteen 2020 asti koskemaan myös muita yhtiömuotoja ja ilmoitusvirtoja.

Hankkeen taustatietoa

Vuonna 2009 Real Time Economy -hankkeessa kehitetty Raportointikoodisto keräsi yhteen tilinpäätöstietojen raportit eri viranomaisille yhdeksi tietosisältömääritykseksi. Raportointikoodisto on tilikartanomainen listaus, jota käyttämällä yritys voi helposti koostaa tietoja eri viranomaisraportteihin. Nykyään Taloushallintoliiton alaisuudessa toimiva Tili-instituuttisäätiö jatkokehittää ja ylläpitää yhdessä asianomaisten viranomaisten kanssa koodistoa siten, että se on aina raportointi­vaatimusten suhteen ajan tasalla. 

Raportointikoodiston pohjalta kehitetyn XBRL-taksonomian avulla voidaan tehdä yhtenäistettyä raportointia (tilinpäätös-, vero- ja tilastoraportointi yhdellä kertaa) tai kullekin viranomaiselle erikseen. Taksonomia soveltuu tällä hetkellä osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avointen yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden, toiminimien, kuntien, kunta­yhtymien ja liikelaitosten talousraportointiin. Määritys perustuu kansainväliseen XBRL (eXtensible Business Reporting Language)-standardiin.

Lisätietoja: www.raportointikoodisto.fi, www.xbrl.fi

TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki