Kotimainen suoraveloitus päättyy

Helppokäyttöisyyttä arvostavilla laskuttajilla ja laskunmaksajilla on käsillä valinnan paikka, kun kotimainen suoraveloitus päättyy vuonna 2014. Korvaavaksi järjestelmäksi pankit tarjoavat ensisijaisesti e-laskua sekä ensi vuoden aikana tarjolle tulevaa suoramaksua.
26.1.2012

Jukka Hurme

Kuva Hannu Peltola

Yhtenäiseen euromaksualueeseen SEPAan siirtyminen tulee aiheuttamaan vielä yhden muutoksen yritysten laskutuksessa. Pääasiassa kuluttajille palvelua tarjoavien tahojen kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen, kuntosalien sekä muiden säännöllisten laskuttajien suosima suoraveloitus on tulossa tiensä päähän.  Palvelu korvataan kuitenkin entistä monipuolisemmalla e-laskulla ja sitä tukevilla uusilla palveluilla.

Kuluttajille muutos ei juurikaan aiheuta lisätyötä.

”Tiedotus aiheesta antaa asiakkaille kuvan, että pankit ja laskuttajat tekevät kaiken työn – siksi on tärkeää että me laskuttajat teemme asiat oikein”, kertoo Taloushallintoliiton tietotekniikan asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Vuokko Mäkinen.

Mäkinen on uransa varrella ollut mukana useissa sähköisen maksamisen ja verkkolaskun kehityshankkeissa, minkä vuoksi sävelet suoraveloituksesta luopumiseen ovat hänelle selvät. ”Kotimaisen suoraveloituksen päättyminen on viimeisiä vaiheita SEPAan siirryttäessä. Palvelun muutoksista kertominen kannattaa jaksottaa seuraavan kahden vuoden ajaksi.”

SEPA on vuonna 2008 käynnistetty Euroopan laajuinen kehityshanke, joka helpottaa ja nopeuttaa maksuliikennettä Euroopan sisällä.

Korvaavia järjestelmiä on tarjolla

Suoraveloituksen manttelinperijäksi pankit suosittelevat e-laskua, joka tarjoaa yksinkertaisen tavan automatisoida laskujen maksu. Laskuttajille e-lasku on yksinkertainen ratkaisu, sillä kunhan järjestelmät on saatettu verkkolaskuaikaan, ei e-laskujen lähettäminen suoraveloituksen korvaajana aiheuta lisätyötä laskuttajalle.

E-lasku tekee laskujen maksamisen kuluttajalle entistä ketterämmäksi. ”Verkkopankissa laskun maksajalla on mahdollisuus laittaa laskunsa automaattimaksatukseen, ja lisätä ehtoihin maksuraja, eli summa johon asti laskut maksetaan automaattisesti”, kertoo Mäkinen.

Vuokko Mäkinen kehottaa laskuttajia tekemään päätöksiä suoraveloituksen korvaamiseksi

Kuluttaja-asiakkaille, jotka eivät käytä syystä tai toisesta verkkopankkia, on tarjolla täysin uusi suoraveloituksen kaltainen palvelu: suoramaksu. Laskun maksajalle suoramaksu on vaivaton vaihtoehto, mutta se aiheuttaa lisätyötä laskuttajalle.

”Laskuaineisto lähetetään pankkiin kuten aiemminkin, mutta asiakkaalle tulee lähettää ennakkoon suoraveloituksen ennakkoilmoituksen tavoin lasku tai jokin muu ilmoitus tulevasta suoramaksusta. Tämä on laskuttajan velvollisuus.”

Molemmat palvelut pohjautuvat e-laskuun, eli kuluttajille suunnattuun verkkolaskuun. Mikäli laskuttaja ei pysty lähettämään verkkolaskuja, ovat mahdollisuudet suoraveloituksen helppoon korvaamiseen rajallisemmat. Vaihtoehtoina ovat SEPA-suoraveloitus tai paluu paperilaskuun.

SEPAan sisältyy oma suoraveloitusmallinsa, mutta tämän käyttöä suoraveloituksen korvaajana Mäkinen ei suosittele: ”SEPA-suoraveloitus poikkeaa huomattavasti nykyisestä suoramaksujärjestelmästämme”.

”Valtakirjat maksusta kulkevat asiakkaalta laskuttajalle, eivät pankille”, Mäkinen jatkaa. ”Tämä aiheuttaa ongelmia asiakkaan luotettavassa tunnistamisessa.”

SEPA-suoraveloituksissa laskun maksajalla on lisäksi aina kahdeksan viikon peruutusoikeus jo maksetuissa laskuissa, mikä on ongelmallista laskuttajalle sekä pankeille.

Muutokseen kannattaa valmistautua ajoissa

Kahden vuoden mittaisen siirtymäajan vuoksi suoraveloituksen päättäminen kannattaa vaiheistaa. ”Ensimmäiseksi laskuttajien tulisi kertoa suoraveloitusasiakkailleen vaihtoehdoista. Meidän täytyy lähteä markkinoimaan e-laskua suoraveloituksen korvaajana”, opastaa Mäkinen.

Oikealla tiedottamisella suurin osa suoraveloitusta käyttävistä kuluttajista voidaan saada vaivattomasti siirtymään e-laskun käyttäjiksi. Tällä hetkellä noin 80 % suomalaisista käyttää verkkopankkia, joten e-laskuun siirtyminen on yksinkertainen askel eteenpäin.

Laskuttajan tulee siis huolehtia, että hänen järjestelmänsä ovat verkkolaskuajassa, jotta siirtymä saadaan hoidettua kitkattomasti.

”Jos laskun maksaja siirtyy suoraveloituksesta e-laskuun, sen voi tehdä vaikka heti, ilman siirtymäaikaa.”

Mäkisen mielestä tilitoimistojen kannattaa aloittaa viestintä asiakkailleen saman tien, vaikka suoraveloituksen loppumiseen on vielä kaksi vuotta aikaa, eivätkä pankit tarjoa suoramaksua vielä vuoteen. Uuden palvelun käyttöönotto yksinkertaistuu, kun helpompi vaihtoehto tarjotaan asiakkaille ensin: ”Toivomme, että kun pankit alkavat tarjota suoramaksua ensi vuoden eli vuoden 2013 alussa, olisivat asiakkaat siirtyneet jo verkkopankin kautta e-laskun käyttäjiksi”.

  • Nykyinen suoraveloitus päättyy alkuvuodesta 2014
  • Pankit tarjoavat korvaavaksi palveluksi e-laskua
  • E-lasku mahdollistaa maksamisen automatisoinnin, kuten suoraveloituskin
  • Muita laskuttajan vaihtoehtoja ovat verkkolaskupohjainen suoramaksu, SEPA-suoraveloitus tai paluu paperilaskuun
  • Asiakkaiden, jotka eivät käytä verkkopankkia, tulee siirtyä vuoden 2013 aikana suoramaksun käyttäjiksi
TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki