Taloushallintoalan yrityksen oman liiketoiminnan kehittäminen

Uusi teknologia ja ihmisten tapa käyttää sitä muuttaa työelämää ja liiketoimintaa nykyisin varsin nopealla tahdilla.
19.8.2015

Ville Ailio konsultti, Bond St Consulting ja Ilkka Heiskanen konsultti, Bond St Consulting

Kuva iStock

Meistä tuskin kukaan on enää aikoihin esimerkiksi käynyt fyysisessä matkatoimistossa, melko harvoin enää pankissakaan. Sähköisten kirjojen myyntiluvut menivät paperisten ohi maailman suurimmassa kirjakaupassa. Uber-palvelu ravistelee maailman taksitoimialaa ja AirBnB haastaa hotelleja. Maantieteellisten rajojen merkitys vähenee, kun esimerkiksi oululainen startup-yritys käyttää intialaista call centeriä tavoittamaan Yhdysvalloissa istuvat asiakkaansa.

Kiinnostava kysymys on, kuinka muuttuva maailma ja uudenlaiset palvelut muuttavat taloushallinnon alaa ja kuinka tilitoimiston kannattaa oma bisneksensä rakentaa tässä uudessa ympäristössä. Rutiinien yhä automatisoituessa monelle toimistolle keskeinen kehityssuunta on varmasti ”konsultatiivisempi” palvelutarjoama ja aktiivisempi asiakassuhde, siis hieman kärjistäen, ”kirjanpitäjästä liiketoiminnan kumppaniksi”. 

Mitä tämä tarkoittaa tilitoimiston tai muun talousalan yrityksen sisäisen organisoinnin, osaamisen kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin, työkalujen ja johtamisen näkökulmasta? 

Bond St Consulting ja Taloushallintoliiton avainhenkilöt lähtivät yhdessä hahmottamaan toimialalle sopivaa, helposti lähestyttävää ja nopeavaikutteista yrityksen kehitysohjelmaa. Liiton toimialaosaaminen ja Bond St:n yli tuhannen kehitystoimeksiannon kokemus osoittautuivat hyväksi yhdistelmäksi; toimivia lähestymistapoja ja kehitystyökaluja löytyi runsaasti.

Tyypillinen konsultointiprojekti voi kustannustasonsa johdosta olla monen pienemmän tilitoimiston ulottumattomissa. Näiden yhtiöiden kehitys on kuitenkin tärkeää jo kansantaloudellekin sekä suoraan että välillisesti, kun tilitoimiston omat asiakkaat myös hyötyvät kehityksestä.

 

Analyysityökalu pk-yritysten avuksi

Onneksi Suomesta löytyy pk-sektorille hyviä julkisia palveluita ja tukimuotoja. Yksi tähän tilanteeseen erityisen hyvin sopiva on ELY-keskuksen loppuvuodesta avaama Analyysi-palvelu, jonka puitteissa mukaan hyväksytty pk-yritys voi saada itselleen räätälöidyn 1–2 konsulttipäivän projektin nimellisellä 220 euron omarahoitusosuudella per konsulttipäivä.

Analyysin agenda soveltuu erinomaisesti taloushallintoalan muutokseen ja alan yritysten kehittämiseen. Ohjelman puitteissa kokeneet konsultit käyvät yrittäjän ja mahdollisten muiden avainhenkilöiden kanssa läpi muun muassa:

  •   Oman yrityksen tavoitetila tulevaisuuteen
  •   Nykytilan arviointi
  •   SWOT
  •   Keskeisimpien kehittämistarpeiden selkeä määrittely
  •   Konkreettiset jatkoaskeleet kohti tavoitetilaa

Projektista syntyy selkeä, kirjallinen kehittämissuunnitelma oman yrityksen ajankohtaisimmille ja kriittisimmille asioille.

Ohjelman toteutuksen tueksi on valmisteltu erityinen KehitysTyökirja, joka kokoaa yhteen parhaita käytäntöjä, arviointi- ja suunnittelupohjia ja muita kehitystyökaluja, joita ohjelmaan mukaan lähtevien tilitoimistojen kanssa hyödynnetään. Näin varmistetaan, että jo parin päivän konsultointi antaa yrittäjälle hyvän tilannekuvan ja ennen kaikkea konkreettisen ja omilla resursseilla toteutettavissa olevan kehittämissuunnitelman.

 

Esimerkkejä KehitysTyökirjan sisältämistä työkaluista: 

  •   Tilitoimiston nykytila vs. tavoitetila -positiointikartta
  •   Uudistetun palvelutarjoaman suunnittelutyökalu
  •   Tilitoimiston johtamisjärjestelmä
  •   IdeaPankki (tuotteistuksia, parhaita käytäntöjä ja niin edelleen)

Suunnitelman tukemana yrittäjä voi jatkaa kehitystään itse tai hyödyntää muun muassa ELY-keskuksenkin tarjoamia hyviä jatkomahdollisuuksia liiketoiminnan eri alueille.

ELY-keskus on jo pitkään tarjonnut erilaisia kehittämismahdollisuuksia suomalaisille pk-yrityksille. Yksi uusimmista ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluista on viime vuoden lopulla käynnistetty Analyysi-palvelu.

Tämä jo varsin toimivaksi osoittautunut malli antaa puite­toimittajiksi seulottujen kokeneiden konsulttien toteuttamana varsin nopeasti hyvän kokonaiskuvan oman yrityksen liiketoiminnan nykytilasta ja relevanteista kehittämisaskeleista. Lopputulemana on konkreettinen ja toteuttamis­kelpoinen kehittämissuunnitelma.

Analyysin jatkoksi yritys ryhtyy toteuttamaan kehittämissuunnitelmaansa, ja voi myös halutessaan hakeutua ELY-keskuksen tarjoamiin, teemoitettuihin konsultointiohjelmiin, esimerkiksi markkinoinnin ja asiakkuuksien tai johtamisen ja henkilöstön tiimoilta. Lisää tietoa näistä saat osoitteessa: www.yritystenkehittamispalvelut.fi. 

Taloushallintoliiton kesäpäivillä Tampereella keskusteltiin jäsenyritysten kanssa kehitysohjelman mahdollisuuksista. Ohjelma vaikutti jäsenyritysten keskuudessa varsin suositulta; kiinnostuneiden listalle ilmoittautui saman tien noin 50 tilitoimistoa, joista ensimmäisten kehitysprojektit aloitetaan lähihetkinä ja seuraava ”aalto” syksymmällä.

 

BOND ST CONSULTING LYHYESTI

Konsultit Ville Ailio ja Ilkka Heiskanen kollegoineen ovat olleet mukana kehittämässä monen eri toimialan yrityksen liike-toimintaa erityisesti tuotekehityksen, myynnin, markkinoinnin, rekrytoinnin, organisaation ja johtamisen näkökulmasta. 

Vuodesta 2009 lähtien toimintaa on harjoitettu Yhdysvalloissa suomalaisomisteisesti toimivan Bond St Consultingin sekä sen helsinkiläisen sisaryrityksen Bond St. Oy:n puitteissa.

 

TalousohjausUusimmat Artikkelit
Katso kaikki