CTA Paikka
CTA Paikka

Kohti tehokkaampaa sisäistä valvontaa

Miksi sisäisten kontrollien toteuttaminen ja riittävä dokumentointi on tärkeää? Mitä asioita sisäisistä kontrolleista tulisi dokumentoida? Kuinka sisäiset kontrollit voidaan toteuttaa nopeasti ja tehokkaasti oikeassa laajuudessaan?
13.10.2020 Teemu Vieruaho

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Juttusarja: Kirjanpitoaineiston dokumentointi

Kirjanpidon laatimisen menetelmät ja prosessit ovat myllerryksessä. Taloushallinnon ulkoistus lisääntyy.
Kirjanpidon laatiminen ja säilytys ulkoistetaan omilta
tietokoneilta pilveen – niin tilitoimistoissa kuin yksittäisissä yrityksissä. Kirjanpitovelvollisen näkökulmasta
keskiössä ei ole enää tekniikan vaan ulkoistus-
sopimusten hallinta. Samalla automaatio lisääntyy. Perinteisen ohjelmistoautomaation ja integraatioiden
ohella hyödynnetään robotiikkaa ja koneoppimista. Miten pidetään paketti kasassa, kun lainsäädännössä
tai liiketoiminnan rakenteessa tapahtuu muutoksia, ohjelmistoja vaihdetaan tai automaatiota pystyttäneitä työntekijöitä lähtee kilpailijan leiriin? Välttämätön
edellytys laadukkaalle taloushallinnolle ja sen jatkuvuudelle on huolellinen ja yksityiskohtainen dokumentaatio. Tässä kirjoitussarjassa käsitellään talous-
hallinnon dokumentaatiota eri näkökulmista: kirjanpitolain menetelmäsäännösten vaatimuksia, kirjanpidon sisällön dokumentointia – muistiotositteet ja arvostuslaskelmat, veroratkaisujen perustelujen dokumentointia, tilintarkastajan ja tilintarkastuksen vaatimuksia sekä ulkoistamisen vaatimuksia.

Juttusarjan aikaisemmat osat löydät täältä.

 

Asiantuntijana
Teemu Vieruaho Head of Intelligent Automation, Digital Workforce Services Ltd
Katso kaikki