Hallituksen esitys vaihtelevaa työaikaa tekevien työlainsäädännön muutoksista

23.5.2018 Kuva iStock

Esityksen muutosten tarkoitus on parantaa ns. vaihtelevaa työaikaa tekevien työntekijöiden asemaa. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslakia, työaikalakia, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia sekä työttömyysturvalakia. Muutokset koskisivat työsopimuksia, joissa on sovittu tehtävien työtuntien vähimmäismäärä ja enimmäismäärä (esim. 20–40 h/vko) tai työntekijä on sitoutunut tekemään työtä erikseen kutsuttaessa, ns. nollatuntisopimus (esim. 0–40 h/vko).

Katso kaikki