CTA Paikka
CTA Paikka

Työterveyshuolto verotuksessa

Kattava työterveyshuolto voi olla työnantajalle erinomainen rekrytointivaltti ja henkilöstön sitouttamiskeino. Työterveyshuolto on työntekijälle verovapaa etu, kunhan kysymys on koko henkilökunnalle järjestetystä tavanomaisesta ja kohtuullisesta edusta.
8.10.2020 Janne Myllymäki

Hanki rajaton lukuoikeus

Kirjaudu sisään tai tilaa Tilisanomat. Saat luettavaksesi uusimmat artikkelit ja arkiston, joka ulottuu aina vuoteen 2001 saakka sekä pääsyn Tilinpäättäjän tietopakettiin.

TILAA TILISANOMAT tai KIRJAUDU SISÄÄN

Työterveyshuolto ja koronavirus

Viimeaikaisen COVID-19-epidemian myötä on noussut esille kysymyksiä työnantajan kustantamien koronatestien ja kasvomaskien verotuksesta.

Koronatestit. Työnantajan kustantama koronatesti voi olla osa verovapaata työterveyshuoltoa. Verohallinto on linjannut, että työnantaja voi maksaa koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti, jos työnantaja katsoo, että nyt poikkeusoloissa testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista.

Kasvomaskit. Työnantajan työtä varten antamista kasvomaskeista ja muista suojavälineistä ei muodostu työntekijälle veronalaista etua. Verohallinto on linjannut, että suojavälineet voidaan verotuksessa myös rinnastaa työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Siksi suojavälineistä ei muodostu veronalaista etua, vaikka työntekijä voi käyttää suojavälineitä myös muulloin kuin työaikana, esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla.

Yrittäjän työterveyshuolto

Osakkeenomistajan työterveyshuolto on verovapaa etu vastaavin edellytyksin kuin työntekijän työter­veyshuolto. Tämä koskee myös tilannetta, jossa yhtiön palveluksessa ei työskentele muita henkilöitä kuin osakkeenomistaja itse. Tällöin on kuitenkin syytä olla varovainen sen suhteen, että työterveyshuollon kustannukset eivät nouse kohtuuttoman suuriksi.

Työterveyshuolto voi olla verovapaa etu vain sellaiselle osakkeenomistajalle, joka työskentelee yhtiönsä palveluksessa. Osakkeenomistajan ei kuitenkaan tarvitse nostaa palkkaa työskentelystään. Jos osakkeenomistaja ei työskentele yhtiössä, työterveyshuolto on hänelle veronalainen etu.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja (toiminimiyrittäjä) ei voi olla työntekijän asemassa suhteessa itseensä, eikä hän siten voi saada itseltään verovapaita henkilökuntaetuja. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla on kuitenkin oikeus vähentää verotuksessa sellaiset oman työterveyshuoltonsa kustannukset, joista hän on oikeutettu samaan korvausta Kansaneläke­laitokselta. Vähennettäväksi määräksi jää ainoastaan se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kansaneläkelaitos ei ole korvannut.

Sairauskuluvakuutus

Työnantajan ottamasta vapaaehtoisesta sairauskuluvakuutuksesta muodostuva etu voidaan katsoa verovapaaksi työterveyshuolloksi. Vakuutuksen on oltava työnantajan koko henkilökunnalle ottama, ja sitä koskeva ohjeistus on sisällytettävä työterveyshuoltoa koskeviin ohjeisiin. Vakuutusturvaan voi kuulua vastaavia työterveyden- ja sairaanhoitopalveluita, jotka työnantajan suoraan kustantamina olisivat verovapaita. Vakuutuksesta enimmillään korvattava määrä saa olla 10 000 euroa sairaustapausta tai tapaturmaa kohden ja keskimääräinen vakuutusmaksu enintään 1 000 euron luokkaa vakuutettua henkilöä kohden.

Asiantuntijana
Janne Myllymäki OTL, KTL, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Katso kaikki