Tilisanomien lukemistutkimus 2012 – Lukijat tyytyväisiä lehteen

Tilisanomat koetaan ammatillisesti erittäin hyödylliseksi. Lehti luetaan kannesta kanteen ja säilytetään lukemisen jälkeen.
16.10.2012

Mirja Lindgren

Tilisanomat on lukijoidensa mielestä laadukas ja asian­tunteva ammattilehti. Lehden ulkoasua pidetään hyvänä ja selkeänä, artikkeleja korkeatasoisina ja sisältöä monipuolisena. Lukijat kokevat lehden erittäin hyödylliseksi oman ammatillisen kehittymisensä kannalta ja suosittelevat sitä kollegoilleen.Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n toukokuussa 2012 Tilisanomille tekemästä lukemistutkimuksesta.Suositteluvalmius ja hyödyllisyys huippuluokkaaTilisanomat sai erinomaiset kokonaisarviot kaikissa taustaryhmissä (yleisarvosana 4,25 asteikolla 1–5).Lukijoiden mielipiteet kertovat Tilisanomien pärjäävän erinomaisesti ammattilehtien vertailussa: suositteluindeksi on 51 (ka. 18) ja hyödyllisyys työn kannalta 4,33 (ka. 3,94). (Lähde: Taloustutkimuksen tietopankki, Ammattilehdet.)Terveen lehden lukijaprofiiliTilisanomilla on terveen lehden lukijaprofiili. Tämän kertoo pitkäaikaisten ja uusien lukijoiden määrän välinen suhde; yli viisi vuotta lehden tilanneita on lähes puolet ja uusia lukijoita tulee tasaisesti. Tilisanomien lukutapa noudattelee erittäin sitoutuneen ammattilehden lukemista. Lehti säilytetään erittäin hyvin (94 %) lukemisen jälkeen, valtaosa arkistoi kaikki lehden numerot.Työpaikalle tilatuista lehdistä 43 % menee lehtikiertoon, ja näitä lehtiä lukee keskimäärin 3–4 henkilöä. Lehden lukijamäärä on yli 25 000. Tilinpäättäjän tietopaketin käyttöaste on korkea ja valtaosa lukijoista kokee sen erittäin hyödylliseksi oman työnsä kannalta.Verkkolehti kiinnostaa nuorinta lukijakuntaaTilisanomien verkkolehteen on tutustunut lähes puolet lukijoista ja rekisteröityneistä valtaosa (74 %) kokee sivuston hyödylliseksi. Verkkolehteen rekisteröityminen ei kuitenkaan ole kovin aktiivista, vaikka Tilisanomien verkkolehden sivustolla käy kuukausittain
noin 12 000 yksittäistä lukijaa. Lukemistutkimuksen mukaan aktiivisimpia verkkosivuihin tutustujia ovat alle 35-vuotiaat.Valtaosa lukijoista ei ole halukas vaihtamaan painettua lehteä sähköiseen versioon. Verrattain moni (50 %) olisi kuitenkin valmis tilaamaan Tilinpäättäjän tietopaketin PDF-versiona tai ainakin harkitsemaan sitä.Kirjanpito- ja veroasiat kiinnostavimmatLehden aihe-alueista lukijoita kiinnostavat erityisesti kirjanpito- ja veroasiat, mutta mielenkiintoisiksi koettiin myös tilinpäätöksen erityiskysymykset ja taloudellisen tilan analyysit, henkilöstö- ja palkkahallinto sekä sisäinen laskenta.Vakiopalstoista ylivoimaisesti suosituin on Liitetiedot, jossa käsitellään KILA:n, KHO:n, KVL:n ja KKO:n ratkaisuja. Valtaosa lukijoista (71 %) seuraa Liitetiedot-palstaa säännöllisesti. Pauli Vahteran kolumnin lukemisaste on korkea ja Yhtiöoikeuskoulua lukee reilusti yli kolmannes säännöllisesti.Lukijoiden taustatietojaTilisanomien lukijoiden työtehtävät liittyvät pääosin ulkoiseen laskentaan, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, mutta myös merkittävällä osalla pääosin verotukseen, henkilöstö- ja palkka­hallintoon sekä yrityslainsäädäntöön. Yritykset ja organisaatiot, joissa Tilisanomien lukijat toimivat, edustavat tyypillisesti Suomen yritysrakennetta. Tilitoimistot on suurin työllistäjä (24 %), seuraavina ovat teollisuus (13 %), liike-elämän palvelut (12 %) ja kaupan ala (10 %).Ammattiryhmittäin lukijat­ jakautuvat niin, että toimihenkilöitä edustaa ­­29 %, yrittäjiä 27 % sekä asiantuntijoita ja johtoa 44 %.Taloustutkimus Oy haastatteli toukokuussa 2012 puhelimitse 300 Tilisanomien lukijaa. Kohderyhmä valittiin satunnaisotannalla ­1 500 henkilön otoksena Tilisanomien tilaajarekisteristä. Kiitos tutkimukseen osallistuneille lukijoille. 

Katso kaikki