Ruokalähetit työsuhteisia

24.11.2020 Kuva iStock

Työneuvosto on antanut Aluehallintoviraston pyynnöstä kaksi lausuntoa, jonka mukaan ns. alustavälitteistä työtä tekevien yritysten ruokalähettien kohdalla työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät. Työsuhteessa olevien työntekijöiden osalta on noudatettava työlainsäädäntöä, muun muassa työaikalakia. Ruokalähettejä käyttävät yhtiöt ovat pitäneet ruokalähettejä itsenäisinä yrittäjinä, joiden tekemään työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä.

Katso kaikki