PS-tileistä kilpailua eläkesäästämiseen

Lakisääteisen eläkejärjestelmän puutteita voi korjata omaehtoisella säästämisellä ennen eläköitymistään. Aiemmin puhtaasti vakuutusyhtiöiden monopolina toiminut verotuettu eläkesäästäminen sai vuodenvaihteessa uudet raamit ja eläkesäästäminen vapautui kilpailulle.
18.5.2010

Mika Rannanpää Partner, BH Broker House

Verotuen turvin voidaan säästää eläkevakuutuksien lisäksi myös pitkäaikaissäästämistileille (PS-tili), joita voivat tarjota pankit, rahastoyhtiöt sekä sijoituspalveluyritykset. Tämä mahdollisuus tuli vain yksityishenkilöille, joten yritysten maksamat vapaaehtoiset eläkemaksut eivät uudistuksesta hyödy ja vakuutusyhtiöiden monopoli sektorilla jatkuu edelleen, toistaiseksi. PS-tili on myös siirrettävissä palveluntarjoajalta toiselle, joten kilpailua tullaan näkemään myös vanhojen eläkevakuutusten asiakkaista tulevaisuudessa. Kilpailu laskee tuotteiden kustannuksia, mistä hyötyy eläkesäästäjä.

Verotuki yksinkertaisuudessaan antaa asiakkaalle nykyisen pääomatuloveron (28 %) mukaisen hyvityksen sijoitusvaiheessa. 1 000 euron bruttosijoituksen tekemiseksi tarvitaan omaa rahaa 720 euroa ja verovähennyksiin voi laittaa 280 euroa. Kun eläkettä nostetaan, maksetaan vero sekä tuotosta että sijoitetusta pääomasta sen hetkisen veroprosentin mukaisesti. Jos veroprosentti on korkeampi, veroetu kutistuu. Veroetu on periaatteessa valtion myöntämä nollakorkoinen laina sijoitusajaksi. Veroprosentin todennäköisesti tulevaisuudessa noustessa lainalle tulee korko.

Sijoituskohteita PS-tilillä voi vaihtaa ilman verotusta säästöaikana. Parhaiten PS-tilit sopivat rahalle, jolle haetaan korkeaa tuottoa. Mitä parempi tuotto on, sitä suurempi on korkoa korolle efekti. Pankkitalletuksiin ei yleensä kannata sijoittaa PS-tilin kautta.

Verotuen saamiseksi varat joutuu sitomaan eläkeikään saakka ja ne voi nostaa ennen eläkeikää vain poikkeustapauksissa, joita ovat työkyvyttömyys, pitkäaikainen työttömyys, avioero ja puolison kuolema. Eläkettä on nostettava minimissään kuuden–kymmenen vuoden ajan, tämä riippuu nostojen aloitusajankohdasta, pidempikin aika luonnollisesti mahdollista. PS-tilin ottaminen lähellä eläkeikää ei välttämättä olekaan järkevää sitovuuden vuoksi. Kuolemantapauksessa sijoittajan kertyneet varat maksetaan kuolinpesään, jossa niitä verotetaan perintönä.

Koska eläkevakuutukset ja PS-tilit ovat luonteeltaan sitovia instrumentteja, jokaisen asiakkaan kannattaa miettiä säästettävien verojen jakamista myös muihin kohteisiin, joissa nostorajoitteita ei ole. Näillä varoilla voidaan kustantaa ennen eläkeikää tapahtuvia rahoitustarpeita eikä niissä ole vastaavaa poliittista riskiä nostoaikataulun tai verotuksen suhteen. Ei-verotuetussa sijoituksessa piilevä verovelka on myös pienempi, asia joka saattaa hämätä eläkevakuutuksen tai PS-tilin saldoa tarkkailtaessa. Saldo voi näyttää hyvältä, mutta verottaja vie osansa ulosnostosta, niin tuotosta kuin pääomastakin.

Miten toimia?

Eläkkeelle varautuminen kannattaa aina. Lakisääteiseen eläkejärjestelmään kohdistuvia uhkia on mahdollista omaehtoisesti pienentää varautumalla etukäteen omilla eläkesäästöillä. Jos sinulla on olemassa oleva yksilöllinen eläkevakuutus vakuutusyhtiöstä, voit edelleen jatkaa säästämistä tähän tuotteeseen, mutta vertailu kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos eläkevakuutuksesi maksaa yritys, et voi ottaa uutta PS-tiliä yhtiösi kautta. Vanhan monopolin turvin vakuutusyhtiöt rahastivat veroedun korkeilla kustannuksilla, eivätkä yhtiöt ole toistaiseksi suostuneet vanhojen varojen siirtoon uusille PS-tileille. Lain mukaan varat ovat siirrettävissä lain määrittelemin ”kohtuullisin kustannuksin”, mutta lopullisesti siirto-oikeuden saaminen riippuu vakuutusyhtiöstä.

Myös henkivakuutusturva saattaa rajoittaa siirto-oikeutta tai lisätä kustannuksia. Maksut voi poikkeustapauksia lukuunottamatta kuitenkin aina lopettaa, jolloin vanha vakuutus jää niin sanotulle vapaakirjalle; varat tuottavat edelleen, mutta uusia maksuja ei tehdä. Vapaakirjalla kertyneet eläkkeet nostetaan ulos vakuutuksen ehtojen mukaisesti eläkeiässä.

Vanhan eläkevakuutuksen ottajan kannattaa pyytää laskelma omasta eläkkeestään, useimmassa tapauksessa siinä on alempi eläkeikä kuin uudet PS-tuotteet mahdollistavat. Tällöin voi olla perusteltua typistää vanhan vakuutuksen ulosnostoaikataulu esimerkiksi 60–63 vuoden ajanjaksolle ja säästää siitä eteenpäin PS-tilien avulla. Molempien tuotteiden eläkkeet pitäisi pystyä yhteensovittamaan niin, että eläketavoite pysyy halutun suuruisena. Tästä asiakkaan kannattaa laatia yksilöllinen laskelma puolueettoman asiantuntijan kanssa, joka tuntee molemmat vaihtoehdot ja eri yhtiöiden tuotteet. Kustannuksien puolesta eläkevakuutuksen varat kannattaa siirtää mahdollisimman pian PS-tilille; eläkevakuutuksien kustannukset saattavat nousta useisiin prosentteihin vuodessa jo pelkästään ilman sijoituskohteiden kuluja.

Mistä PS-tili?

Jos olet vasta aloittamassa eläkesäästämistä, tuotteet kannattaa vertailla hyvin tarkkaan. Vaikka siirto-oikeus on kaikilla uusilla eläkemaksuilla, voi tuotteisiin piiloutua ikäviä kustannuksia eikä sijoittaminen ole kustannustehokasta. Huonon tuotteen vaihtaminen parempaan maksaa aina.

Lähtökohtaisesti olet tekemässä jopa kymmenien vuosien sopimusta, jolloin kulujen merkitys kasvaa. Kustannukset ovat ainoa varma asia eläkesäästämisessä, tuottolaskelmat ja eläkekertymät yleensä optimistisia arvioita.

Yleisesti asiakkaan kannattaa valita itselleen PS-tili, jossa sijoitusvaihtoehdot ovat mahdollisimman laajat. Hyödyllistä on myös vertailla, kuinka monen eri palveluntarjoajan kohteita PS-tili mahdollistaa vai onko valittavissa vain yhden pankin rahastoja. Kannattaa kiinnittää huomiota, kuinka sijoituskohteita voi vaihtaa, onko palvelussa verkkoyhteys ja voiko halutessaan antaa varojen hoito alan ammattilaisille. Asuntovelallinen voi hyötyä myös matalammasta lainamarginaalista, jolloin pienen kululisän maksaminen tai sijoituskohteiden vähäisyyden puutteet näkyvät suurempana hyötynä asuntolainassa. Kilpailuttaminen kannattaa tässäkin asiassa.

Hintakilpailu näyttäisi johtavan siihen, ettei PS-tilin ”kuoresta” tarvitse maksaa vuotuisia hoitokuluja; nimelliset kustannukset hyvitetään joko bonuksilla tai muilla asiakkuuseduilla, jos niitä on. Tulemme varmasti näkemään myös siirtokampanjoita, joissa tilin saa ilman kustannuksia tietyksi ajaksi, samoin ajallisia merkintätarjouksia, jolloin esimerkiksi rahastojen merkinnästä ei peritä kuluja. Asiakkaan täytyy kiinnittää myös suuremmassa määrin huomiota tilin sijoituskohteiden kustannuksiin, jotka peritään yleensä normaalin hinnaston mukaisina. Pitkäaikaisessa säästämisessä indeksiosuudet (ETF) ja matalan kulurakenteen indeksirahastot ovat kustannustietoisen sijoittajan valinta, samoin tietyin rajoituksin suorat osakesijoitukset. Rahastojen ja erilaisten sijoituskorien suhteen kannattaa olla huolellinen ja tarkastaa kustannukset. Useita kerroksia sisältävät ratkaisut palkitsevat palveluntarjoajaa parhaiten, joten tarjonta tällä sektorilla tulee varmasti kasvamaan. Tuotteesta kannattaa vaatia vähintään niin sanottua TER-lukua, joka ilmoittaa kokonaiskustannukset. Jos TER-lukua ei ole tai sitä ei ilmoiteta, ei kannata sijoittaa.

Nyrkkisääntönä kaikki, mikä maksaa yli 1,5 prosenttia vuodessa, on kallista ja kaikki kustannukset ovat pois sijoittajan saamasta tuotosta. Samoin tuotteissa voi olla ulosnostokulu esimerkiksi yhden prosentin, mutta samaan aikaan joutuu myymään rahastoja tai osakkeita, joista veloitetaan erikseen. 200 euron kuukausittainen eläkkeen ulosnosto osakesalkusta ”0,3 prosenttia tai vähintään 7 EUR” kustannuksin tulee kalliiksi; ulosnostettavasta rahasta peritään 4,5 prosenttia kulua. Samoja kuluja olet jo maksanut osakkeita ostaessasi, ehkäpä useampaan kertaan, jos olet hajauttanut osakesalkkusi viiteen eri osakkeeseen. Viisi kertaa seitsemän euroa nostaa kustannukset 200 euron kuukausisijoituksesta liki 20 prosenttiin. Asiakkaan kannattaa olla tarkkana tiliä valitessaan, turvallisinta on käyttää asiantuntijaa, jolla ei ole kytköstä palveluntarjoajaan vaan pystyy tarjomaan tuoteita useilta tarjoajilta. PS-tilin ottaneiden kannattaa myös muuttaa verokorttinsa, jolloin veroetu näkyy välittömästi.

Katso kaikki