CTA Paikka
CTA Paikka

Oma Yritys-Suomi -palvelu – sujuvuutta yrityksen asiointiin

Oma Yritys-Suomi tuo yrityspalvelut yhteen verkko-osoitteeseen.
12.3.2013

Maria Miró erityisasiantuntija, TEM

Keväällä Yritys-Suomi-verkkopalvelun osaksi avautuu Oma Yritys-Suomi -palvelu, joka tuo julkiset yrityspalvelut tarjolle yhdestä verkko-osoitteesta huomioiden niin yrityksen perustajan kuin jo toimivan yrityksen tarpeet.

Palvelun avulla yrittäjä voi hoitaa oman yrityksen pyörittämiseen liittyviä viranomaisasiointeja helposti verkossa.

Työkaluja ja palveluja kohdennetusti

Oma Yritys-Suomi -palvelu kokoaa uudella tavalla yrityksen perustamiseen ja yrityksen toimintaan liittyvät tieto- ja asiointipalvelut sekä työkalut ja yhteystiedot. Palvelun tietosisältö ja työkalut muokkautuvat yrityksen tarpeiden mukaan profiloinnin avulla. Oma Yritys-Suomi tarjoaa palveluja ja työkaluja muun muassa käyttäjän toimialan, paikkakunnan ja yrityksen kehitysvaiheen perusteella.

Palvelun kautta yrittäjä voi esimerkiksi laatia sähköisen liiketoimintasuunnitelman ja hoitaa yrityksen perustamiseen liittyviä asioita (kuten lupia ja ilmoituksia) sekä työnantajavelvoitteita kätevästi verkossa. Palvelu on tietoturvallinen, luotettava ja käyttäjälleen maksuton.

Yksi Oma Yritys-Suomi -palvelun kantavista toiminta­periaatteista on koota yrityspalveluita verkossa yhteen paikkaan helposti lähestyttäväksi kokonaisuudeksi. Palveluun kirjautunut käyttäjä voi siirtyä suoraan samaa kertakirjautumisratkaisua tukeviin muihin asiointipalveluihin.

Kehitteillä olevia toiminnallisuuksia ovat muun muassa erilaiset tehtävänhallintatyökalut ja vuosikello. Vuosikelloon voidaan liittää toiminnallisuutta, joka muistuttaa hoidettavista asioista (esimerkiksi viranomaisvelvoitteista) ja niiden määräpäivistä. 

Tilitoimiston ja yrittäjän yhteisenä työvälineenä

Tilitoimistot on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi Oma Yritys-Suomi -palvelun käyttäjäryhmäksi ja muun muassa Taloushallintoliiton kanssa on käyty keskusteluja siitä, miten tilitoimistot voisivat tehokkaasti hyödyntää palvelua yhdessä asiakkaittensa kanssa.

Oma Yritys-Suomi -palvelu tarjoaa luotettavan keskustelu- ja sparrauskanavan yrityksen ja tilitoimiston välille. Yritys voi antaa tilitoimistolleen varsin laajat oikeudet toimia nimissään palvelun kautta. Tilitoimiston rooleja hallinnoidaan tällöin Katso-palvelun kautta.

Toinen näkökulma eri palveluiden yhdistämiseen Oma Yritys-Suomen sateenvarjon alle on se, että tulevaisuudessa palvelusta voisi olla mahdollista linkittää suoraan tilitoimiston ohjelmistoihin, kuten esimerkiksi ostolaskujen kierrätys­järjestelmään. Näin ollen yrittäjät voisivat tulevaisuudessa päästä suoraan katselemaan ja tarkastamaan hyväksyttäviä laskuja kätevästi palvelusta käsin.

Lisäksi Oma Yritys-Suomi -palveluun on tarkoitus rakentaa muun muassa tiedostojen tallennustila, joka voisi toimia yrittäjän ja tilitoimiston yhteisenä ”sopimusarkistona”, jonne tallennetaan esimerkiksi vuokrasopimukset, tasekirjat ja verotukseen liittyvät dokumentit.  Näin ollen kummankaan osapuolen ei tarvitsisi kysellä dokumenttien perään eikä etsiä niitä sähköposteista, vaan dokumentit olisivat käyttövalmiina yhteisessä, tietoturvallisessa paikassa. 

Asiakasraati varmistaa käytettävyyden

Tärkeänä apuna Oma Yritys-Suomi -palvelun kehittämisessä on Yritys-Suomi-asiakasraati, joka koostuu eri puolilla Suomea olevista eri alojen yrittäjistä. Asiakasraadin tehtävänä on varmistaa palvelun käytettävyys ja se, että palvelun työkalut ja toiminnallisuudet ovat käyttäjälleen hyödyllisiä ja tarpeellisia.

Asiakasraati kiinnittää työssään huomiota myös siihen, että palvelun synnyttämä asiakaskokemus on hyvä ja käyttämään kannustava. Tällä hetkellä asiakasraatityöskentelyssä on mukana noin 30 aloittavaa tai jo toimivaa yritystä.

Pilotointi käynnissä

Yritys-Suomi-asiakasraatiin kuuluvat yritykset ovat ottaneet Oma Yritys-Suomi -palvelun pilottikäyttöön loppuvuodesta 2012. Varsinainen palvelun käyttöönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2013 puolella.

Käyttöön tulevat muun muassa aloittavalle yrittäjälle suunnattu yrittäjätesti, sähköinen liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintasuunnitelman kommentointi, lupien ja palvelujen haku, osakeyhtiön ohjattu sähköinen perustaminen (YTJ-palvelu), Palkka.fi-palvelun palkkalaskuri sekä viranomaisvelvoitteiden hoitamisesta muistuttava vuosikello. Lisäksi käyttöön tulee siirtyminen samalla kirjautumisella Palkka.fi-palveluun, joka on ilmainen palvelu palkanlaskentaan, palkkojen ilmoitusvelvollisuuksiin sekä palkkatietojen arkistointiin.

Tiedotteita Oma Yritys-Suomen tulevista palveluista voi lukea uutiskirjeestä, blogista, Facebookista ja Twitteristä. Yritys-Suomella on myös oma YouTube-kanava, jonka video­sarjassa mehuyrittäjä Aleksi Liipakka (näyttelijä Kari Ketonen) tutustuu yrittäjän arkea helpottaviin palveluihin.

 

Sähköisen asioinnin SADe

SADe-ohjelma on valtakunnallinen sähköisten palveluiden kehittämisohjelma Suomen julkisessa hallinnossa. Se kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin. Ohjelma tuottaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön sähköisiä palveluita, joilla pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin elämäkaaren eri vaiheissa hallinnonaloista ja organisaatioiden rajoista riippumatta.

Hanketta koordinoi valtiovarainministeriö, mutta toteutukseen osallistuu useita eri toimijoita kuten valtion viranomaisia, kuntia, järjestöjä ja yrityksiä.

SADe-ohjelmaan kuuluu seitsemän eri hanketta, joista ehkä tunnetuimpia ovat kansalaisille yhden luukun periaatteella julkishallinnon palveluita tarjoava Suomi.fi sekä Kansalaisen asiointitili. Yrityksille suunnatut palvelut on koottu kaikki YritysSuomi.fi -portaalin alle.

Ohjelman toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun.

Esimerkkejä SADe-ohjelman alla kehitetyistä tai tulevista palveluista:

  • Kansalaisten palvelut ja lomakkeet (esim. viranomaispäätökset sähköisesti asiointitilille paperipostin sijaan): www.suomi.fi
  • kansalaisaloite.fi ja kuntalaisaloite.fi
  • otakantaa.fi
  • avoinhallinto.fi
  • lupapiste.fi
  • oppijan verkkopalvelu: www.oph.fi/oppijanpalvelut
  • karttapohjainen kyselypalvelu: www.eharava.fi
  • sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut: www.thl.fi/sadesote
  • opi.palkka.fi

Tutustu myös:

Lisätietoja: www.vm.fi/sade

 

 

Katso kaikki