Laskulle ei henkilötunnusta

21.8.2020

Tietosuojavaltuutettu on antanut 14.5.2020 päätöksen (Dnro 8205/154/18), että laskulle ei saa kirjata henkilötunnusta henkilön identifioimiseksi. Henkilön yksilöimiseen tulee käyttää esimerkiksi asiakasnumeroa. Henkilötunnuksen käsittelystä säädetään tietosuoja-asetusta täydentävässä kansallisessa tietosuojalaissa, jossa erikseen todetaan, ettei henkilötunnusta tule merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti päätöksessä huomiota myös järjestelmien valmiuteen, että niissä tulee olla huomioituna tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Päätöksessä rekisterinpitäjä velvoitettiin muuttamaan toimintansa yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi.

Katso kaikki