Lakiin lähetetyistä työntekijöistä muutoksia

18.8.2020

Työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa toimeenpannaan EU:n muutosdirektiivin tuomat muutokset lakiin (HE 71/2020). Muutoksilla pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa sekä yritysten tasavertaista kilpailua. Muutosten oli tarkoitus tulla voimaan 30.7.2020, paitsi lähettämisestä tehtävän ennakkoilmoituksen muutokset 1.10.2021 alkaen. Eduskunta ei ole hyväksynyt lakimuutosta lehden painoon mennessä, tiedotamme voimaantulosta myöhemmin.

Lakiin tuli tarkennuksia siihen, että työhön toiseen jäsenvaltioon lähetettyihin työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja kuin työntekomaan työntekijöihin kuten palkkausta. Muutos sisältää myös vaatimuksia majoitusolosuhteisiin, työmatkoista aiheutuviin matkustuskustannusten korvauksiin sekä säännöksiä pitkäaikaisesta yli 12 kuukauden lähettämisestä, jolloin on tarkasteltava muun muassa mitä työehtosopimusten määräyksiä olisi lisäksi noudatettava. Työlainsäädännön ja työehtosopimusten ehtoja kuten työaikaa ja vuosilomaa koskevia määräyksiä on jo aiemminkin ollut noudatettava Suomeen tuleviin työntekijöihin.

Ennakkoilmoitus Suomeen lähetettävistä työntekijöistä on pääsääntöisesti tehtävä työsuojeluviranomaisille ennen työnteon aloittamista, rakennusalalla ilmoitus on tehtävä aina. Ilmoituksen tietosisältöä laajennettiin siten, että jatkossa ilmoituksessa on annettava tiedot jokaisesta lähetettävästä työntekijästä ja tämän työntekopaikasta.

Säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa Suomessa lähetettyinä oleviin työntekijöihin 12 kuukauden siirtymäajan jälkeen.

Katso kaikki