Lähetettyjen työntekijöiden työsuhteen ehdot muuttuvat

23.11.2020 Kuva iStock

Työntekijöiden lähettämisestä annetussa laissa toimeenpannaan EU:n muutosdirektiivin tuomat muutokset lakiin (HE 71/2020). Muutoksilla pyritään edistämään lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua työehdoissa kansallisten työntekijöiden kanssa. Eduskunta on hyväksynyt muutokset esityksen mukaisina ja ne tulevat voimaan 1.12.2020. Lähettämisestä tehtävän ennakkoilmoituksen muutokset tulevat voimaan myöhemmin 1.10.2021 alkaen. Lakia tarkennettiin siten, että työhön toiseen jäsenvaltioon lähetettyihin työntekijöihin on sovellettava samoja työehtoja, kuten palkkausta, kuin työntekomaan työntekijöihin, mikäli ne ovat työntekijälle edullisemmat.

Muutokset sisältävät vaatimuksia majoitusolosuhteisiin, työmatkoista aiheutuviin matkustuskustannusten korvauksiin sekä säännöksiä pitkäaikaisesta, yli 12 kuukauden lähettämisestä. Myös työlainsäädännön ja työehtosopimusten ehtoja kuten työaikaa ja vuosilomaa koskevia määräyksiä on tarkennettu. Säännöksiä sovelletaan lain voimaan tullessa Suomessa lähetettyinä oleviin työntekijöihin 12 kuukauden siirtymäajan jälkeen, muutoksia sovelletaan jo tänä aikana tehtyihin sopimuksiin.

Katso kaikki