Kasvua osaamisen kautta

Espoolainen Tuomas Tahvanainen on onnistunut yhdistämään perheen, opiskelun sekä työt tilitoimistossa ja kansainvälisessä yrityksessä.
22.1.2013

Ari Rytsy

Kuva Vesa Tyni

Leppävaaran Laskenta Oy on 20-vuotias perheyritys, jonka toiminnassa Tuomas Tahvanainen on ollut tavalla tai toisella mukana vuodesta 1998 lähtien.

Yrittäjäperheen vesa aloitti uransa tallennus- ja toimistotöitä tekevänä apulaisena. Tuossa vaiheessa nuorta miestä motivoi lähinnä raha, mutta armeijan jälkeen kiinnostus laskentaan ja taloushallintoon alkoi syventyä.

Vuonna 2004 Tahvanainen ryhtyi työskentelemään täysipäiväisesti Leppävaaran Laskennassa. Oppia alaan tuli sekä käytännön tekemisen kautta että Helsingin kauppakorkeakoulusta, mistä Tahvanainen valmistui kauppatieteiden kandidaatiksi vuonna 2009.

Tässä vaiheessa perheenlisäys sekä uusi pesti yhteisöpalvelu Muxlimin talouspäällikkönä pakottivat pitämään opiskelusta taukoa. Muslimien elämäntapasivustona tunnetuksi tulleen Muxlimin kasvuvaiheeseen osallistuminen on tuonut runsaasti kokemusta ja näkemystä talousasioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta.

– Kyse on kansainvälisestä yrityksestä, jonka taloushallinto rakennettiin nollasta. Toimenkuvaani on liittynyt muun muassa juridisten velvoitteiden seurantaa sekä tytäryhtiöihin liittyvien asioiden hoitamista, kertoo Tahvanainen.

 

KLT-tavoitteesta totta

Muxlimin ohella Tahvanainen on tehnyt koko ajan töitä myös Leppävaaran Laskennassa hallitustehtävissä. Paluu kansainvälisen yrityksen helmasta taloushallinnon perustehtävien pariin on ollut koko ajan mielessä. Vuoden 2012 aikana painopiste onkin kallistunut entistä enemmän perheyritykseen suuntaan.

– Olen koko ajan tiennyt, että takaisin tullaan. Kaiken kaikkiaan Muxlim on ollut opettavainen kokemus, josta on ammennettavissa ideoita tilitoimiston toimintaan, arvioi Tahvanainen.

Työkiireistä huolimatta aikaa on riittänyt jälleen myös uusille opinnoille. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Tahvanaisen tilitoimistoaiheinen pro gradu -tutkielma sekä valmistuminen kauppatieteiden maisteriksi konkretisoituvat vuoden 2013 aikana. Sitä ennen edessä on KLT-kirjan vastaanottaminen tammikuun lopulla järjestettävillä Suomen Taloushallintoliiton Tili- ja veropäivillä. Tahvanaisen mielestä taloushallintoalan asiantuntijatutkinnon suorittaminen on ollut hyvä tapa perehtyä laskentatoimen nyansseihin.

– KLT:n hankkiminen on ollut tavoitteeni jo pidemmän aikaa. Tulevaisuuden kannalta todiste omasta ammattitaidosta on selkeä vahvuus. KLT:n suorittamisen yhteydessä esiin nousi monia asioita, joita olen päässyt soveltamaan nykyisessä työssäni. Yksi konkreettinen esimerkki on akordi, jota hyödynnettiin vähän aikaa sitten erään asiakasyrityksemme toiminnan elvyttämisessä, Tahvanainen sanoo.

 

Pääpaino ammattitaidon edistämisessä

Taloushallintoalan vuoden päätapahtumaksi muodostuneet Tili- ja veropäivät ovat tulleet Tahvanaiselle tutuksi jo useampana vuotena. KLT-kirjan saamiseen liittyvien juhlallisuuksien ohella häntä kiinnostavat laajasti käsiteltävät, ajankohtaiset aiheet tilinpäätöksestä, tuloverotuksesta ja alv:sta.

Muita Finlandia-talossa järjestettävän tapahtuman luentotärppejä ovat muun muassa eri rahoituskanavien hyödyntäminen sekä nykyisen taloustilanteen mukanaan tuomat haasteet. 

– Tili- ja veropäivät ovat oleellinen osa ammattiosaamisen ylläpitämistä. Siellä läpikäytävien aiheiden lisäksi tapahtuma toimii hyvänä foorumina epävirallisille keskusteluille. Luonnollisesti niille on joka kerta liian vähän aikaa, mutta ne voivat toimia ponnahduslautana myöhemmille yhteydenotoille, Tahvanainen kiittelee.

Verkostoitumisella on oma arvonsa myös Leppävaaran Laskennan kehittämisessä, mikä on tällä hetkellä Tahvanaisen päävastuualue. Vaikka katse on tiukasti eteenpäin, haluaa Tahvanainen pitää edelleen kiinni tilitoimiston perustehtävästä.

– Taloushallinnon sähköistyminen on ollut voimakasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita, että tilitoimiston tulisi olla ohjelmistotalo. Teknologia on vain työkalu. Todellinen lisäarvo syntyy taloussektorin ammattiosaamisesta. Haluammekin jatkossa viedä toiminnan fokusta kohti henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä.

 

Leppävaaran Laskenta Oy

Leppävaaran Laskenta Oy on vuonna 1989 perustettu ja vuonna 1996 auktorisoitu tilitoimisto. Asiakaskunta koostuu lähinnä pääkaupunkiseudun pk-yrityksistä, jotka toimivat useilla eri aloilla.  Asiakkaissa on esimerkiksi rakennusliikkeitä, huolinta- ja kuljetusliikkeitä, tukkukauppoja, ravintoloita, arvopaperikauppiaita, arkkitehti- ja muita palvelualan toimistoja. Asiakaskunta edustaa kaikkia yhtiömuotoja, osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, toiminimiä, aatteellisia yhdistyksiä ja asunto-osakeyhtiöitä. Leppävaaran Laskenta Oy:ssä työskentelee seitsemäntoista kirjanpitäjää ja palkanlaskijaa. Henkilökunnan osaamista ylläpidetään jatkuvalla ja suunnitelmallisella koulutuksella.

 

Katso kaikki