Kansallinen tulorekisteri-hanke käynnistyy

5.12.2014

Valtiovarainministeriö on asettanut Kansallisen tulorekisterin (Katre) perustamishankkeen. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa keskistetty kansallinen tietokanta, johon tulotiedot kuten palkkatiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti, maksukohtaisesti ja yhteisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti. Rekisterin käyttöoikeudet ovat rekisteriin tietoja tuottavilla ja niitä hyödyntävillä sekä tulonsaajilla itsellään. Rekisterin tiedonsaanti- ja käyttöoikeuksista säädetään lailla. Tulorekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2019 ja 2020 aikana. Hallitus päätti Kansallisen tulorekisterin toteutuksesta maaliskuussa 2014 osana rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa.

Katso kaikki